• {{ item.product_type }}

    {{ item.brand_name }}

    {{ item.product_name }}

    {{ item.old_price }} грн/кв.м

  • Список повідомлень порожній

Як скласти «надійний « договір?

Читать статью на русском

Нотаріат. Договори. Угоди

Україна

17.01.2011

Як скласти «надійний « договір? фото
Читайте також: Як заповідати нерухомість
Всі ділові взаємовідносини регламентуються законодавством і тими умовами, які суб'єкти підприємницької діяльності передбачили в своїх угодах, які і оформляються у вигляді договорів: взаємна згода діяти спільно, обов'язки сторін, їх відповідальність, ціна, строки, порядок розрахунків тощо.
Основна мета Договору - надійно захистити ваші інтереси юридично, і це можливо якщо дотримані наступні умови:


- Договір укладено у ваших інтересах,
- Обов'язки вашого партнера за договором суворо обумовлені та забезпечені його відповідальністю,
- Договір не порушує чинне законодавство України;
- В ньому немає «юридичних мін».


Рекомендуємо запам'ятати кілька ОСНОВНИХ ПРАВИЛ укладання будь-якого договору.

1. Необхідно чітко уявляти, що ви хочете отримати від угоди і як це зробити.
Створіть у розумі ідеальну схему передбачуваної операції: що за чим слідує, що повинні зробити ви і що повинен зробити ваш контрагент, виділіть основні етапи та терміни майбутньої операції, її найважливіші моменти і відобразити це в договорі. Продумайте варіанти, коли щось піде не так по кожному етапу та додайте до договору прийнятні для Вас варіанти рішення. Після цього ви будете володіти ситуацією.

2. Не допускайте двозначностей і недомовок, розмитості фраз або нечіткості. У договорі може мати сенс кожна кома.
Пам'ятайте, що у випадку судового спору будь-яка нечітке формулювання може (а, за законом Мерфі, - і буде) інтерпретуватися не на вашу користь. Більш того, ваш партнер може спеціально включити в договір погано зрозуміле для вас (але добре зрозуміле йому) становище, в якому ваші інтереси будуть ущемлені з найнесподіванішого для вас боку. Уточнюйте формулювання, вводите в договір поняття термінів та фразеології.

3. Ніколи не підписуйте важливих договорів, поки його не вивчив ваш юрист.
Це одне з головних правил, значущість якого чудово розуміють «західні бізнесмени», але недооцінене співвітчизниками. У юриста набагато більше шансів розгледіти «юридичні міни»,. Уявити правові наслідки того чи іншого умови, ніж у підприємця. Сонет грамотного юриста допоможе уникнути великих збитків.

4. Проект передбачуваного договору завжди готуйте самі.
Якщо довірити це партнерові, то він складе договір максимально відповідає своїм інтересам, «під себе», а вам доведеться з працею підганяти його під ваші цілі. Це тактично невірно. Не втрачайте ініціативи!

СТРУКТУРА ДОГОВОРУ.


Жорстких вимог до форми договору немає, головне - послідовно викласти всю інформацію про укладається угоді. Традиційно склалася розбивка договору на ряд тематичних розділів:

ВСТУПНА ЧАСТИНА

Містить:
1. Назва договору (договір купівлі-продажу, поставки, оренди, про спільну діяльність і т. п.)
Назва договору відразу говорить про якісь правовідносинах йде мова.
2. Дата підписання договору (число, місяць і рік його підписання).
Це обов'язкова умова, тому що з датою підписання договору пов'язані правильне визначення моменту його укладення та терміну завершення, а значить, і тих юридичних наслідків, які з цим пов'язані.
Якщо сторони підписують договір в різний час, то він вважається укладеним з моменту підписання його останньою стороною.
3. Місце підписання договору (місто або населений пункт).
Юридичний сенс: за місцем складання угоди в суді визначаються: а) правоздатність і дієздатність сторін; б) зобов'язання, які виникають у зв'язку з угодою за замовчуванням, якщо в договорі не передбачено інше. Це особливо важливо при укладанні зовнішньоторговельних контрактів.
4. Повне назва сторін, під яким вони зареєстровані у реєстрі державної реєстрації.
5. Найменування сторін за договором з точки зору їх правовідносин (наприклад, «постачальник», «орендар», «автор» і тому подібне).
6. Повна назва посади, прізвища, імені, по батькові особи, що підписує договір, а також назва документа, з якого випливають її повноваження на підписання договору.

Ви повинні коректно перевірити і переконатися, що у людини який ставить свій підпис на договір є таке право. Це буває важко зробити, але це - обов'язкова умова! Пам'ятайте - підпис договору особою, яка не має на те повноважень, або не тією особою, яка зазначена в договорі, - один з найбільш поширених способів шахрайства.

Відповідно до чинного законодавства, лише одна особа підприємства - керівник - має право діяти від імені підприємства без довіреності. Якщо перед вами людина, яка діє за дорученням, то після того, як ви засвідчили його особистість, перевірте саму довіреність. Довіреність повинна містити:

- Підпис керівника (саме керівника!) Організації, завірена її печаткою;
- Дату, коли довіреність видана (якщо вона не вказана, то довіреність недійсна!);
- Термін, на який видана довіреність;
- Обсяг повноважень, з яких однозначно видно: той, хто перед вами, справді має право укладати саме такі договори і угоди, а не просто представляти інтереси організації.

Необхідно пам'ятати, що угода, яку укладено від імені нереального особи або від особи, що перевищив свої повноваження, не тягне за собою жодних правових наслідків для організації, від імені якої воно зроблене.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ


У цій частині договору описуються:
- Короткий виклад мети (завдання), заради досягнення якої і укладається угода.
- Основні положення договору та його істотні умови.
- Термін і місце виконання своїх зобов'язань сторонами.
- Спосіб виконання зобов'язань кожної із сторін (порядок дій, їх послідовність і строки).
- Загальна сума договору і порядок плати.
- Порядок прийому-передачі товарів, майнових прав, робіт і т. п., документи, що підтверджують завершення певних етапів угоди.

Чинне законодавство часто вимагає наявності в договорах певного переліку істотних умов: - без досягнення угоди з будь-якого з цих умов договір може бути визнаний недійсним (нікчемним). Конкретний зміст цих умов залежить від виду договору і від конкретної ситуації.

ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

Докладно описуються:
- Обов'язки і права кожної зі сторін за договором.

Відповідальність сторін, ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ.

У будь-який договір має сенс включати такі умови, які допоможуть вам у разі несприятливого розвитку подій ...

1. Відповідальність сторін.
Цей пункт може містити визначення різного роду санкцій у вигляді неустойки (пені, штрафу), які виплачуються стороною, яка не виконала своїх зобов'язань по відношенню до кожного з узгоджених умов зобов'язань.

2. Забезпечення зобов'язань сторін.
Вводяться додаткові заходи майнового впливу на винну сторону одним із способів забезпечення зобов'язань: неустойка, застава, поручительство (гарантія).


ДОДАТКОВІ УМОВИ


Підстави дострокового розірвання договору в односторонньому порядку і порядок дій сторін при односторонньому розірванні договору.
Продумайте, що ви втрачаєте в разі одностороннього розірвання договору на кожному етапі і внесіть до договору влаштовують вас умови.

Порядок вирішення спорів між сторонами.
Спори між сторонами розв'язуються у відповідності до законодавства України в судовому порядку, незалежно від того, чи передбачено дана умова в договорі чи ні. Але ви можете встановити і інше положення, наприклад, розгляд спорів у третейському суді, відповідно до регламенту будь-якого діючого третейського суду.

Форс-мажор:
Дії Сторін при настанні обставин непоборну сили.

Умови передачі майнових авторських прав:
Термін, територія, тираж, перелік прав, ціна ...

Умови про узгодження зв'язку між сторонами.
У даному пункті для кожної сторони зазначаються:
а) особи, повноважні надавати інформацію і вирішувати питання щодо виконання договору,
б) способи зв'язку.

Умови про конфіденційність інформації за договором.
У цьому пункті договору передбачається, які умови договору вважаються конфіденційними і не підлягають розголосу сторонами.

Термін дії договору.
Покаже вам коли можна буде пред'явити претензії до контрагента за відмову від виконання договору.

Відомості про систему оподаткування, яку обрала кожна із Сторін. (Загальна, єдиний податок 6%, 10%, патент).

Про ІНШИХ УМОВАХ ДОГОВОРУ


У деяких конкретних випадках вам можуть виявитися корисними наступні формулювання та умови:

- «У випадках, не передбачених даним договором, сторони керуються чинним законодавством».
- «Всі виправлення за текстом даного договору мають юридичну силу лише в тому випадку, якщо вони засвідчені підписами сторін в кожному окремому випадку».
- «Після підписання даного договору всі попередні переговори, листування, попередні угоди та протоколи про наміри втрачають силу».
- «Сторони беруть на себе зобов'язання негайно повідомляти один одному про зміну своїх реквізитів».
- «Дана угода складена у двох оригінальних примірниках по одному для кожної із сторін».

РЕКВІЗИТИ СТОРІН.

а) поштові реквізити;
б) місцезнаходження (адреса підприємства);
в) банківські реквізити сторін (номер розрахункового рахунку, установа банку, код банку, МФО)
г) податкові реквізити (код платника ПДВ, індивідуальний податковий номер, ОКПО),
д) відвантажувальні реквізити

Підписи представників сторін.
Печатки сторін.
www.zagorodna.com
\

Теги:

договори на ринку нерухомості

Коментарі

До цієї новини немає коментарів

Читайте також

Используя сервисы Zagorodna.com, вы соглашаетесь с Политикой использования файлов cookie. Мы используем файлы cookie, необходимые для аналитики, персонализации и рекламы.

bigmir)net TOP 100 bigmir)net TOP 100