Микола Калюжний: «Земельна реформа в Україні повинна починатися із розробки та прийняття нових законів»

06.12.2010 11:00
Микола Калюжний: «Земельна реформа в Україні повинна починатися із розробки та прийняття нових законів»

Микола Калюжний вважає, що необхідно у стислі терміни прийняти закони України: «Про порядок проведення земельних торгів», «Про державний земельний кадастр» та «Про ринок земель».

 

Кореспондент порталу заміської нерухомості www.zagorodna.com зустрівся із заступником Голови Державного комітету із земельних ресурсів України Миколою Калюжним і попросив прояснити ситуацію, яка склалася на ринку землі України в даний час.


Микола Калюжний: «Земельна реформа в Україні повинна починатися із розробки та прийняття нових законів»Земельні відносини у даний фактично перетворюються у стримуючий фактор розвитку продуктивних сил, перш за все, на селі, де земля є головним ресурсом людського розвитку. Нині в Україні надзвичайно ускладнено доступ до земельних ресурсівдля суб'єктів господарювання, держава фактично не є гарантом конституційних прав на землю, відсутній земельний кадастр, неухильно погіршується якісний стан земельного фонду. Таким чином, успішна реалізація Програми економічних реформ Президента України потребує невідкладного удосконалення земельного законодавства.

Микола Никифорович вважає, що  державний та місцевий бюджети України недоотримують значні кошти (близько 2 млрд. гривень щорічно) внаслідок законодавчої неврегульованості порядку проведення земельних торгів (аукціонів) з продажу земельних ділянок державної та комунальної власності та прав на них.

 

Причинами цього, на думку пана Калюжного, є не встановлений порядок ведення державного земельного кадастру, відсутня система реєстрації прав на нерухоме майно, що унеможливлює ефективне гарантування прав на землю та дієвий державний контроль за   використанням   та   охороною земель.   У   державному   земельному кадастрі   фактично   обліковується   лише   близько   39 %   від   загальної кількості земельних ділянок.

 

Проведена в Україні земельна реформа не стала передумовою для формування   високопродуктивного   землекористування,   а   земля   -основний     засіб     виробництва     в     аграрній     сфері     -     продовжує використовуватися   із   низькою   віддачею.   Ринковий   обіг   земельних ділянок законодавчо, економічно та інфраструктурно не підготовлено.

Деркомзем України намагається в короткі терміни змінити законодавчу базу у сфері земельних відносин в Україні.

Зокрема, планується врегулювати   порядок   проведення   земельних   торгів (аукціонів) з продажу земельних ділянок державної та комунальної власності, які пов'язуються із прийняттям закону України «Про ринок земель».

За словами пана Калюжного, у Верховні Раді України у даний час зареєстровано три законопроекти «Про ринок земель» (№ 2143 від 28.02.2008, № 2143-1 від 03.04.2008, № 2143-2

від 21.04.2008).

 

Аналіз вказаних законопроектів показує, що на 60-70% їх норми стосуються саме правил і процедури проведення земельних торгівіз продажу ділянок державної і комунальної власності, що не мають жодного відношення до переданих у приватну власність розпайованих земель сільськогосподарського призначення, але, зважаючи на заполітизованість питання про включення земель сільськогосподарського призначення у економічний оборот, одночасно залишається невирішеним питання про порядок продажу на аукціонах земельних ділянок несільськогосподарського призначення.

 

Микола Никифорович вважає, що необхідно окремим законом врегулювати технічну процедуру та порядок проведення земельних аукціонів і конкурсів шляхом прийняття закону України «Про порядок проведення земельних торгів», який би не пов'язувався із політично неоднозначною проблематикою обороту земель сільськогосподарського призначення.

У даний час Держкомземом підготовлено відповідний законопроект, що перебуває на погодженні із іншими відомствами і може бути у стислі терміни внесений на розгляд Верховної Ради України.

 

Прийняття цього законопроекту дозволить вирішити два важливих завдання: спростити підприємцям доступ до земельних ресурсів на конкурентних засадах із мінімальними корупційними ризиками, а також забезпечити наповнення державного та місцевих бюджетів за рахунок коштів, що надходитимуть від продажу земельних ділянок державної та комунальної власності і передачі їх у користування.

 

Створення ефективної земельно-кадастрової системи належить до числа найважливіших передумов   сталого   розвитку   ринкових земельних

 

 

відносин, адже саме на земельний кадастр покладається вирішення завдання обліку усіх одиниць земельної власності, лише на його основі здійснюється реальне гарантування прав на земельні ділянки, саме у складі кадастру здійснюється оцінювання земель для фіскальних та регуляторних цілей.

 

Микола Калюжний вважає, що відсутність ефективно діючої земельно-кадастрової системи істотно підвищує конфліктогенний потенціал земельних відносин, адже недостовірність зафіксованих у кадастрі просторових характеристик земельних ділянок унеможливлює точну ідентифікацію прав на землю та справедливе вирішення земельних спорів.

Сучасний державний земельний кадастр України характеризується значною кількістю проблем, що пов'язані із невизначеністю правового статусу земельно-кадастрових відомостей та порядку ведення кадастру, недостатньою достовірністю та повнотою існуючої земельно-кадастрової інформації, майже повною відсутністю реєстраційних даних щодо обмежень у використанні земель, недостатньою автоматизацією та інформатизацією кадастрово-облікових процедур, відсутністю документального статусу у електронних кадастрових даних тощо. Продовжує точитися дискусія щодо надання права ведення земельного кадастру органам місцевого самоврядування.


Прийняття Закону України «Про державний земельний кадастр», в якому мають бути врегульовані процедурні та процесуальні аспекти складових земельного кадастру (зокрема, кадастрового зонування, кадастрових зйомок, кадастрової ідентифікації земельних ділянок), порядок виправлення помилок у кадастрових даних, правовий статус електронних документів автоматизованої системи, умови щодо публічності та доступу до кадастрових даних при збереженні конфіденційності персональних відомостей, правила реєстрації обмежень у використанні земель, порядки ведення галузевих кадастрів та взаємодії із національною інфраструктурою геопросторових даних тощо, має стати, за словами Миколи Калюжного, важливою запорукою реального гарантування прав на нерухомість в України, сприятиме захисту прав на землю громадян та суб'єктів господарювання.

 

Законодавчі ініціативи депутатського корпусу Верховної Ради України до останнього часу спрямовувалися не стільки на врегулювання організаційно-правових аспектів земельно-кадастрової діяльності, скільки на перерозподіл повноважень щодо ведення земельного кадастру на користь органів місцевого самоврядування, що може призвести до повної втрати органами державної влади контролю за станом земельних відносин у населених пунктах.

Як повідомив Микола Калюжний, «У даний час Держкомземом завершується підготовка законопроекту «Про державний земельний кадастр», прийняття якого дозволить забезпечити ефективність, цілісність і прозорість державної земельно-кадастрової системи, а також рівний та безперешкодний доступ до кадастрових даних усіх зацікавлених учасників земельних відносин».

 

Попри двадцятирічний період реформування земельних відносин в Україні не відбулося удосконалення земельних відносин у сільськогосподарському виробництві,натомість здійснена тотальна парцеляція товарних сільськогосподарських землекористувань, а також фіксація створеної неефективної системи землеволодіння забороною на продаж земельних ділянок сільськогосподарського призначення.

За словами пана Калюжного, «питання зняття мораторію є надмірно заполітизованим і не вирішується на протязі багатьох років, що призводить до накопичення значної кількості проблем у сільському господарстві, зокрема: стримування оптимізації сільськогосподарського землеволодіння та    землекористування,    неможливість    поліпшити    технологічні    умови використання сільськогосподарських земель внаслідок нераціональних розмірів землеволодінь, черезсмужжя, вкраплення дрібних ділянок інших власників у масиви земель господарств тощо;

концентрація   більшої   частини   земель   сільськогосподарського призначення    у    власності    найменш    економічно    активної    частини сільського населення(пенсіонерів та осіб передпенсійного віку), що не має належних    професійних     знань     та     фізичних     можливостей     займатися землеробською роботою;

 

через відсутність спадкоємців у селян   або отримання земельних ділянок   сільськогосподарського   призначення   у   спадщину   особами,    що проживають   в   містах,   інших   країнах,   та   не   мають   наміру   займатися сільськогосподарським виробництвом і управляти земельними активами, що призводить        до        зростання        обсягів        невикористання        земель сільськогосподарського призначення;

 

 

блокування   процесів   створення   крупнотоварних   господарств ринкового типу,що в умовах інтеграції України до COT кардинально знижує конкурентоспроможність вітчизняного сільського господарства на світових ринках;

зниження     інвестиційної    привабливості     аграрного     сектору економіки,    що    пов'язане    з    підвищенням    ризику    вкладень    внаслідок неможливості іпотечного кредитування сільського господарства під заставу земельних ділянок.

 

Микола Никифорович вважає, що необхідно у стислі терміни розробити та прийняти законопроект «Про ринок земель», основною метою якого має стати виправлення помилок проведеної земельної реформи та створення організаційно-правових передумов для розвитку сільського господарства як стратегічно важливої галузі економіки України.

Спілкувався Віктор Коваленко

www.zagorodna.com

© Охороняється Законом "Про авторські права". Активне посилання обов"язкове".

Теги до контенту: земельна ділянка
Сподобався матеріал?Микола Калюжний: «Земельна реформа в Україні повинна починатися із розробки та прийняття нових законів»Підпишись на розсилку
Ваші коментарі:
Ваша думка буде першою. Дякую Вам за прочитання статті. Бажаю щастя! Прошу в коментарі нижче поділитися Вашою думкою.
 
 
Увійти