"Амнiстiя" для забудовникiв: не все так просто

07.09.2010 09:10
Спрощений порядок прийняття в експлуатацiю житлових будинкiв садибного типу, дачних i садових дiятиме лише до кiнця року. Тисячам українцiв, якi свого часу звели хатинку в селi чи дачу без дозволу на виконання будiвельних робiт, ще торiк дали можливiсть узаконити тi споруди. Адже з 15 жовтня 2009 року набула чинностi постанова Кабмiну, яка затвердила Тимчасовий порядок прийняття в експлуатацiю таких самочинних будiвель.

Але як таке "спрощення" вiдбувається на практицi? На цю тему розмова "Експресу" з директором Iнституту проектування та експертизи будiвництва Сергiєм Тютюнником.

Стаття по темі: Будівельний ринок-2011: рік дерегуляції?

- Сергiю Валерiйовичу, нагадайте, будь ласка, якi об'єкти нерухомого майна пiдпадають пiд дiю цiєї постанови?
- Їх чiтко визначено в документi. Це найперше - приватнi житловi будинки садибного типу, дачнi та садовi будинки з господарськими спорудами i будiвлями, зведенi до 5 серпня 1992 року. А також -- приватнi житловi будинки садибного типу, дачнi та садовi будинки загальною площею до 200 квадратних метрiв включно, кiлькiсть надземних поверхiв яких не перевищує двох, iз господарськими спорудами i будiвлями загальною площею до 100 метрiв квадратних, що спорудженi з 5 серпня 1992 року до 1 сiчня 2008-го.

Пiдпадають пiд дiю постанови i будинки такого ж типу загальною площею до 350 квадратних метрiв разом iз господарськими спорудами i будiвлями загальною площею до 150 "квадратiв", спорудженi в цей же час, та житло площею бiльш як 350 метрiв квадратних.

- Як за спрощеним порядком має вiдбуватися введення в експлуатацiю таких об'єктiв?

- На вiдмiну вiд загального, вiн не потребує розроблення та затвердження проектної документацiї i суттєво зменшує кiлькiсть дозвiльних документiв та погоджень. Введення в експлуатацiю таких об'єктiв вiдбувається на пiдставi заяви забудовника, яку слiд подати до 31 грудня 2010 року в iнспекцiю державного будiвельного контролю за мiсцем їх розташування.

- I що далi?

- Iнспекцiя видає забудовникам на платнiй основi сертифiкат вiдповiдностi таких будiвель державним будiвельним нормам, стандартам i правилам. Вартiсть сертифiката для житлових будинкiв до 200 кв. м становить 0,1% мiнiмальної зарплати, до 350 кв. м -- 0,3%, бiльш як 350 кв. м -- 0,6%.

За самочинне будiвництво доведеться заплатити ще й штраф (вiд 5 до 10 неоподатковуваних мiнiмумiв).

-Якi ще документи слiд подати забудовникам?

- Довiдку-згоду органу мiсцевого самоврядування щодо легалiзацiї такого об'єкта та висновок про технiчний стан будинку, складеного БТI. На приватнi житловi будинки садибного типу, дачнi й садовi будинки загальною площею до 350 квадратних метрiв та бiльше необхiдно подати й документ, що засвiдчує право власностi чи користування земельною дiлянкою.

-Чи багато в Українi самочинного житла такого типу?

- За прогнозними оцiнками, тiльки в сiльськiй мiсцевостi кiлькiсть неприйнятих до експлуатацiї таких будiвель -- 1,5 мiльйона. Чимало забудовникiв уже скористалося цим спрощенням. Основний потiк звернень iз цього приводу, як менi вiдомо, уже пройшов.

-З якими проблемами найбiльше стикаються на мiсцях тi, хто хотiв би узаконити таку будову?

-От до нас звернулося за допомогою садова громада, де є 65 будиночкiв. За всiма параметрами вони пiдпадають пiд постанову. Але нам дали 65 вiдмов. Мовляв, iдiть у суд. Думаю, таких прикладiв багато.

До речi, недавно в Державнiй архiтектурно-будiвельнiй iнспекцiї вiдбулася колегiя з цього питання. Зауважували, що часто на мiсцях, перш нiж видавати довiдку-згоду органу мiсцевого самоврядування щодо легалiзацiї такого об'єкта, вимагають ряд якихось додаткових документiв, якi не передбаченi чинним законодавством. От вам i спрощення...

Леся ЯСИНЧУК, Експрес


Теги до контенту: законодавство
Сподобався матеріал?Підпишись на розсилку
Ваші коментарі:
Ваша думка буде першою. Дякую Вам за прочитання статті. Бажаю щастя! Прошу в коментарі нижче поділитися Вашою думкою.
 
 
Увійти