"Амнiстiя" для забудовникiв: не все так просто

07.09.2010 09:10
Спрощений порядок прийняття в експлуатацiю житлових будинкiв садибного типу, дачних i садових дiятиме лише до кiнця року. Тисячам українцiв, якi свого часу звели хатинку в селi чи дачу без дозволу на виконання будiвельних робiт, ще торiк дали можливiсть узаконити тi споруди. Адже з 15 жовтня 2009 року набула чинностi постанова Кабмiну, яка затвердила Тимчасовий порядок прийняття в експлуатацiю таких самочинних будiвель. <br /><br />Але як таке "спрощення" вiдбувається на практицi? На цю тему розмова "Експресу" з директором Iнституту проектування та експертизи будiвництва Сергiєм Тютюнником.<br /><br /><strong>- Сергiю Валерiйовичу, нагадайте, будь ласка, якi об'єкти нерухомого майна пiдпадають пiд дiю цiєї постанови?</strong><br />- Їх чiтко визначено в документi. Це найперше - приватнi житловi будинки садибного типу, дачнi та садовi будинки з господарськими спорудами i будiвлями, зведенi до 5 серпня 1992 року. А також -- приватнi житловi будинки садибного типу, дачнi та садовi будинки загальною площею до 200 квадратних метрiв включно, кiлькiсть надземних поверхiв яких не перевищує двох, iз господарськими спорудами i будiвлями загальною площею до 100 метрiв квадратних, що спорудженi з 5 серпня 1992 року до 1 сiчня 2008-го.<br /><br />Пiдпадають пiд дiю постанови i будинки такого ж типу загальною площею до 350 квадратних метрiв разом iз господарськими спорудами i будiвлями загальною площею до 150 "квадратiв", спорудженi в цей же час, та житло площею бiльш як 350 метрiв квадратних.<br /><strong><br />- Як за спрощеним порядком має вiдбуватися введення в експлуатацiю таких об'єктiв?</strong><br />- На вiдмiну вiд загального, вiн не потребує розроблення та затвердження проектної документацiї i суттєво зменшує кiлькiсть дозвiльних документiв та погоджень. Введення в експлуатацiю таких об'єктiв вiдбувається на пiдставi заяви забудовника, яку слiд подати до 31 грудня 2010 року в iнспекцiю державного будiвельного контролю за мiсцем їх розташування.<br /><strong><br />- I що далi? </strong><br />- Iнспекцiя видає забудовникам на платнiй основi сертифiкат вiдповiдностi таких будiвель державним будiвельним нормам, стандартам i правилам. Вартiсть сертифiката для житлових будинкiв до 200 кв. м становить 0,1% мiнiмальної зарплати, до 350 кв. м -- 0,3%, бiльш як 350 кв. м -- 0,6%.<br /><br />За самочинне будiвництво доведеться заплатити ще й штраф (вiд 5 до 10 неоподатковуваних мiнiмумiв).<br /><strong><br />-Якi ще документи слiд подати забудовникам?</strong><br />- Довiдку-згоду органу мiсцевого самоврядування щодо легалiзацiї такого об'єкта та висновок про технiчний стан будинку, складеного БТI. На приватнi житловi будинки садибного типу, дачнi й садовi будинки загальною площею до 350 квадратних метрiв та бiльше необхiдно подати й документ, що засвiдчує право власностi чи користування земельною дiлянкою.<br /><strong><br />-Чи багато в Українi самочинного житла такого типу?</strong><br />- За прогнозними оцiнками, тiльки в сiльськiй мiсцевостi кiлькiсть неприйнятих до експлуатацiї таких будiвель -- 1,5 мiльйона. Чимало забудовникiв уже скористалося цим спрощенням. Основний потiк звернень iз цього приводу, як менi вiдомо, уже пройшов.<br /><strong><br />-З якими проблемами найбiльше стикаються на мiсцях тi, хто хотiв би узаконити таку будову?</strong><br />-От до нас звернулося за допомогою садова громада, де є 65 будиночкiв. За всiма параметрами вони пiдпадають пiд постанову. Але нам дали 65 вiдмов. Мовляв, iдiть у суд. Думаю, таких прикладiв багато.<br /><br />До речi, недавно в Державнiй архiтектурно-будiвельнiй iнспекцiї вiдбулася колегiя з цього питання. Зауважували, що часто на мiсцях, перш нiж видавати довiдку-згоду органу мiсцевого самоврядування щодо легалiзацiї такого об'єкта, вимагають ряд якихось додаткових документiв, якi не передбаченi чинним законодавством. От вам i спрощення...<br /><br /><em>Леся ЯСИНЧУК, Експрес</em><br /><br /><br />
Теги до контенту: законодавство
Сподобався матеріал?Підпишись на розсилку
Ваші коментарі:
Ваша думка буде першою. Дякую Вам за прочитання статті. Бажаю щастя! Прошу в коментарі нижче поділитися Вашою думкою.
 
 
Увійти