Незалежна екологічна експертиза (ч. 3)

Google+
15.02.2010 09:57
У статті зазначалося, що екологічне благополуччя ділянки під будівництво котеджу або місця розташування вже існуючого об`єкта є одним з важливих факторів прийняття рішення про придбання конкретної заміської нерухомості. Наявність поблизу від нього місць захоронення відходів, діючих промислових і сільськогосподарських об`єктів, а також транспортних шляхопроводів, забруднення грунту шкідливими речовинами, - ці та інші фактори можуть впливати як на бажання пересічного покупця придбати об`єкт, так і на його інвестиційну привабливість в цілому. У той же час застосування забудовником деяких технічних рішень у ході благоустрою екологічно безпечної території будівництва може вплинути на природний баланс навколишнього середовища і привести до погіршення її стану в майбутньому.
Згідно з державними будівельними нормами (ДБН) А.2.2-3-2004 будинки котеджного типу для індивідуальних забудовників, 1-3-поверхові житлові будинки садибного типу, 1-3-поверхові будинки блокового типу з квартирами в різних рівнях належать до об`єктів цивільного призначення 2 -ї категорії складності; господарські та допоміжні будівлі при житлових будинках, а також садові (літні) будиночки належать до 1-ї категорії складності. Такі об`єкти є технічно нескладними, тому для них передбачений лише робочий проект. До складу затверджувальної частини робочого проекту будівництва повинні входити матеріали, що містять оцінку впливу об`єкта на навколишнє природне середовище, в тому числі дані щодо всіх очікуваних впливів на довкілля (земельні, водні та інші ресурси), можливостей їх мінімізації та компенсації на стадії будівництва та експлуатації об`єкта.
Проведений нами неофіційний опитування забудовників котеджних селищ у Києві та Київській області продемонстрував, що в більшості проектів відсутній розділ, що стосується оцінки впливу на навколишнє середовище (ОВНС) або охорони навколишнього середовища (ООС). Згідно з ДБН А.2.2-1 в даному розділі повинні міститися оцінка стану навколишнього середовища на момент початку будівництва, а також опис можливих негативних наслідків будівництва та експлуатації об`єктів у майбутньому. Матеріали ОВНС розробляються на основі інженерно-екологічних, санітарно-гігієнічних та інженерно-технічних досліджень та досліджень з використанням сучасних методик і технічних засобів. Дана інформація повинна бути представлена у вигляді:

1. даних про стан компонентів навколишнього природного середовища (атмосферного повітря, підземних і поверхневих вод, грунтів, рослинного і тваринного світу) на момент складання робочого проекту та початку будівельних робіт;
2. креслень з вказівкою розташування можливих зовнішніх і внутрішніх джерел забруднення (санітарно-захисних зон підприємств, транспортних шляхопроводів, високовольтних ліній електропередач, місць захоронення відходів, локальних очисних споруд, електричних підстанцій, стоянок автомобільного транспорту тощо) щодо житлових будинків;
3. даних про джерела забруднення атмосферного повітря та заходи щодо мінімізації такого забруднення з урахуванням фізико-географічних та кліматичних умов у районі будівництва, а також відомостей про фоновому забруднення повітря;
4. опису використовуваних технологій водопідготовки та очищення каналізаційних вод з урахуванням впливу на поверхневі і підземні водні джерела;
5. оцінки впливу будівництва на земельні ресурси, включаючи заходи з боротьби з несприятливими геологічними явищами, ерозією;
6. інформації про наявність на території забудови або поблизу від неї об`єктів природно-заповідного фонду та їх захисних зон;
7. опису системи утилізації відходів споживання (побутових і садово-паркових відходів, відходів підприємств громадського харчування, відходів, збираних з вулиць, і т.п.) і виробництва (наприклад, стічних мулів і хімічних відходів очисних споруд).

Впровадження архітектурно-будівельних рішень по плануванню і благоустрою території без урахування її природних умов може призвести до незворотних негативних змін у навколишньому середовищі. Так, наприклад, кількість зареєстрованих гідрогеологічних особливостей місцевості призводить до того, що в районах з неглибоким заляганням грунтових вод часто спостерігається підтоплення фундаменту і заболочування прилеглої до будівель території. Причиною такої ситуації є те, що при закладці фундаменту не було вжито заходів з відведення води, внаслідок чого конструкція фундаменту стала виступати в ролі непроникного бар`єру на шляху руху грунтових вод. За рахунок збільшення вологості грунту та будівельних матеріалів створюються сприятливі умови для розмноження мікроорганізмів і неприємних комах.
Заходи щодо зміни рельєфу території, геометричних розмірів відкритих водойм, створення нових водойм і т. п. вимагають особливо ретельної оцінки екологічних наслідків їх реалізації. На жаль, при ухваленні рішення про створення на території будівництва штучних терас або перетворення річки в озеро забудовники керуються тільки міркуваннями естетики, виявляючи при цьому кричущу неграмотність у питаннях екології. До ймовірних наслідків свавільного зміни природного ландшафту можна віднести, зокрема, просідання і обвал терас і намивних берегів, заростання і цвітіння води в штучних озерах, руйнування фундаменту будівель і т. д.
Необхідність розробки ОВНС визначається за участю державних органів охорони навколишнього природного середовища. У будь-якому випадку, наявність розділів ОВНС або ООС в складі робочого проекту з детальним висвітленням питань охорони навколишнього середовища та мінімізації можливих негативних наслідків свідчить про серйозність і грамотності проектувальника, а отже, і замовника проекту. Для оцінки вірогідності представлених у ОВНС даних та ефективності запропонованих заходів з мінімізації шкоди, що завдається здоров`ю людини і навколишньому середовищу будівництвом, фахівці компанії «СПАНА» рекомендують залучати до вивчення документації експертну групу. Така група має підтвердити свій професіоналізм в питаннях охорони навколишнього середовища і бути незалежною як від державних органів, так і від тих, хто реалізує заміську нерухомість.
(Далі буде)
Олександр Малицький, директор ТОВ «СПАНА»
Світлана Нестеренко, керівник проекту
«Незалежна екологічна експертиза»

Наша адреса: 04107, м. Київ,
вул. Нагірна, 10, оф. 2
Тел.: 489-39-95, 466-89-98
E-mail: office@spana.kiev.ua
Адреса в Інтернеті:
www.spana.com.ua
Теги до контенту: екологія
Сподобався матеріал?Підпишись на розсилку
Ваші коментарі:
Ваша думка буде першою
 
 
Увійти