Про затвердження Інструкції щодо заповнення форми державного статистичного спостереження

                                                               ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ                               Н А К А З
                         27.07.2009 N 282 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 12 серпня 2009 р. за N 756/16772 Про затвердження Інструкції щодо заповнення форми державного статистичного спостереження N 1-послуги (нерухомість) (річна) "Надання посередницьких послуг при операціях з нерухомістю" Відповідно до статей 4, 14, 18 Закону України "Про державну статистику" ( 2614-12 ), з метою подальшого вдосконалення державних статистичних спостережень зі статистики нерухомості та отримання повної, всебічної й об'єктивної статистичної інформації Н А К А З У Ю: 1. Затвердити Інструкцію щодо заповнення форми державного статистичного спостереження N 1-послуги (нерухомість) (річна) "Надання посередницьких послуг при операціях з нерухомістю" (далі - Інструкція), що додається. 2. Респондентам при заповненні форми державного статистичного спостереження N 1-послуги (нерухомість) (річна) "Надання посередницьких послуг при операціях з нерухомістю" використовувати Інструкцію, затверджену цим наказом. 3. Департаменту статистики послуг (Калачова І.В.): 3.1. Подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України. 3.2. Довести Інструкцію, затверджену цим наказом, до відома головних управлінь статистики в Автономній Республіці Крим, областях, місті Києві та Управління статистики у місті Севастополі. 4. Визнати такими, що втратили чинність з 1 січня 2010 року, підпункт 1.4 пункту 1 наказу Держкомстату від 17.06.2004 N 382 ( z0810-04 ) "Про затвердження інструкцій щодо заповнення форм державних статистичних спостережень з обліку послуг", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02.07.2004 за N 810/9409, та Інструкцію щодо заповнення форми державного статистичного спостереження N 1-послуги (нерухомість), річна "Звіт про надання посередницьких послуг при операціях з нерухомістю", затверджену наказом Держкомстату від 17.06.2004 N 382 ( z0813-04 ), зареєстровану в Міністерстві юстиції України 02.07.2004 за N 813/9412. 5. Цей наказ набирає чинності з 1 січня 2010 року. 6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Власенко Н.С. Голова О.Г.Осауленко ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Держкомстату 27.07.2009  N 282                                         Зареєстровано в Міністерстві                                        юстиції України                                        12 серпня 2009 р.                                        за N 756/16772                                 ІНСТРУКЦІЯ
          щодо заповнення форми державного статистичного
         спостереження N 1-послуги (нерухомість) (річна)
                  "Надання посередницьких послуг
при операціях з нерухомістю"

I. Загальні положення 1.1. Форму державного статистичного спостереження N 1-послуги (нерухомість) (річна) "Надання посередницьких послуг при операціях з нерухомістю" (далі - форма N 1-послуги (нерухомість)) заповнюють юридичні особи, їх відокремлені підрозділи, для яких посередницькі послуги в угодах з нерухомістю є основним видом економічної діяльності, та подають органу державної статистики за місцезнаходженням. 1.2. Звітним періодом для форми N 1-послуги (нерухомість) є 12 місяців: з 1 січня до 31 грудня звітного року. 1.3. Форма N 1-послуги (нерухомість) складається за результатами фактичної діяльності за рік. 1.4. При заповненні форми N 1-послуги (нерухомість) усі кількісні показники наводяться у цілих одиницях, вартісні показники - з одним десятковим знаком, а показники площі - з двома десятковими знаками. II. Порядок заповнення розділу 1 "Основні економічні показники" 2.1. У рядку 01 зазначається середньооблікова кількість штатних працівників облікового складу, яка заповнюється відповідно до Інструкції зі статистики кількості працівників, затвердженої наказом Держкомстату від 28.09.2005 N 286 ( z1442-05 ), зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 30.11.2005 за N 1442/11722. 2.2. У рядку 02 виділяється (із рядка 01) кількість працівників, що безпосередньо займаються наданням посередницьких послуг при операціях з нерухомістю. 2.3. У рядку 03 зазначається середня кількість зовнішніх сумісників і працюючих за цивільно-правовими договорами, яка заповнюється відповідно до Інструкції зі статистики кількості працівників, затвердженої наказом Держкомстату від 28.09.2005 N 286 ( z1442-05 ), зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 30.11.2005 за N 1442/11722. 2.4. У рядку 04 виділяється (із рядка 03) кількість зовнішніх сумісників і працюючих за цивільно-правовими договорами, що безпосередньо займаються наданням посередницьких послуг при операціях з нерухомістю. 2.5. У рядку 05 враховуються всі доходи від звичайної діяльності та надзвичайні доходи підприємства (без включення непрямих податків: податку на додану вартість, акцизного збору тощо), отримані протягом звітного періоду. 2.6. У рядку 06 виділяється (із рядка 05) дохід від надання посередницьких послуг при операціях з нерухомістю, які розподіляються за окремими видами нерухомості (рядки 07-09). 2.7. У рядку 10 враховуються всі витрати від звичайної діяльності та надзвичайні витрати, які підприємство зазнало протягом звітного року. 2.8. У рядку 11 виділяються (із рядка 10) витрати на надання посередницьких послуг при операціях з нерухомістю, які розподіляються за елементами операційних витрат (рядки 12-16). 2.9. У рядку 17 зазначається прибуток (збиток) до оподаткування підприємства за звітний рік, який дорівнює різниці між рядками 05 та 10. 2.10. У рядку 18 виділяється (із рядка 17) прибуток (збиток) до оподаткування від надання посередницьких послуг при операціях з нерухомістю, який дорівнює різниці між рядками 06 та 11. 2.11. У рядку 19 зазначаються дані про надані посередницькі послуги при операціях з нерухомістю, а в рядку 20 - отримані посередницькі послуги при операціях з нерухомістю в рамках міжнародної діяльності, тобто які здійснюються між юридичною особою - резидентом та юридичною особою - нерезидентом. Поняття "нерезиденти" визначено пунктом 1.16 статті 1 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" ( 334/94-ВР ).        2.12. Вартість експорту  та  імпорту  надання  посередницьких  послуг  при  операціях з нерухомістю вказується у тисячах гривень,  перерахованих за офіційним курсом Національного банку  України  на  момент   здійснення  операції.  При  цьому  до  експорту  належать  послуги,  що надані резидентом нерезиденту,  до імпорту - послуги,  що надані нерезидентом резиденту.                   III. Порядок заповнення розділу 2                 "Інформація про об'єкти нерухомості,               що брали участь в угодах з нерухомістю"        3.1. У рядках 21-28 зазначаються дані про завершенні угоди: у  графі  1  -  дані  про  кількість угод, у графі 2 - загальна площа  жилих  і  нежилих  приміщень, що брали участь у завершених угодах,  зазначаються у квадратних метрах, земельних ділянок - у гектарах.      При заповненні  форми  N 1-послуги (нерухомість) враховуються  договори купівлі-продажу,  наймання, оренди, обміну, приватизації,  дарування, спадкування, окрім договорів з оцінки нерухомості.        3.2. У рядках 29-58 зазначаються види об'єктів нерухомості за  договорами купівлі-продажу нерухомості:  у  графі  1  -  дані  про  кількість  об'єктів  нерухомості,  у  графі  2 - їх загальна площа  (загальна  площа  жилих  і  нежилих   приміщень   зазначається   у  квадратних метрах, земельних ділянок - у гектарах).      При цьому  кожен  об'єкт  нерухомості   (квартира,   житловий  будинок,  гараж  тощо)  повинен  відображатися  тільки  один раз у  відповідному рядку цього розділу,  незалежно від того,  що він був  об'єктом декількох договорів.        3.3. У  рядку  59 "Довідково" зазначаються дані про кількість  повних  років   фактичної   діяльності   підприємства   на   ринку  нерухомості.    Заступник директора   департаменту статистики   послуг                                               І.М.Самченко 

 

Увійти

Наша кнопка

Zagorodna
bigmir)net TOP 100