Спрощення дозвільних процедур у будівництві

25.06.2010 16:45
Така тема круглого столу, який відбувся сьогодні, 25 червня у Мінрегіонбуді за участю керівників будівельних організацій України та Державної архітектурно-будівельної інспекції.

Створення сприятливого інвестиційного клімату в результаті нормативних перетворень розглядається як ключове завдання містобудівної політики на сучасному етапі. З урахуванням цього, пріоритетним завданням є удосконалення законодавства у сфері містобудування та його наближення до світових стандартів. Досягнення зазначених цілей на сучасному етапі можливо в першу чергу шляхом спрощення дозвільно-погоджувальних процедур у сфері містобудування на законодавчому рівні.
За останні роки Мінрегіонбудом послідовно здійснюється робота з удосконалення законодавчої бази у сфері містобудування, спрямована у тому числі на максимальне спрощення дозвільної системи.
За наслідками впровадження Закону України від 16.09.2008 № 509-VI «Про внесення змін до деяких законів України щодо сприяння будівництву»:
- заборонено проектування і будівництво окремих будівель і споруд, що не узгоджуються з генеральним планом населеного пункту та іншою містобудівною документацією;
- процедуру надання органами місцевого самоврядування дозволу на будівництво змінено на процедуру надання однієї із складових вихідних даних на будівництво -містобудівних умов і обмежень забудови земельної ділянки (поверховості та щільності забудови тощо). Знято необхідність затвердження місцевою радою містобудівних умов та обмежень в разі відповідності намірів будівництва місцевим правилам забудови;
- виключені додаткові погодження з організаціями та підприємствами, які надають технічні умови щодо інженерного забезпечення об'єктів містобудування;
- врегульовано порядок дій органів місцевого самоврядування щодо проведення громадських обговорень проектів містобудівної документації.
Розроблено проект Закону України №2464 від 12.05.2008 «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення державного регулювання у сфері будівництва житла».
З метою спрощення дозвільних процедур у будівництві цим Законом врегульовано такі питання.
- спрощений порядок прийняття об'єктів в експлуатацію (замість державних комісій — сертифікат відповідності), а в спеціальних законах залишились норми, які потрібно вилучити. Тому вносяться зміни у 6 законів, якими передбачається:
- спрощується проведення експертизи інвестиційних програм і проектів будівництва. Виключено положення про участь у її проведенні організацій-співвиконавців;
- дозвіл на виконання будівельних робіт у разі здійснення реконструкції або капітального ремонту автомобільних доріг, залізничних колій, інших лінійних комунікацій в межах існуючих смуг відведення надаватиметься без подання документа, що засвідчує право власності чи користування земельною ділянкою;
- передбачено прийняття в експлуатацію за спрощеною процедурою приватних житлових будинків садибного типу, дачних та садових будинків з господарськими спорудами і будівлями, збудованих до 31 грудня 2008 p., які споруджувались без дозволу на виконання будівельних робіт;
- два види обов'язкового страхування (будівельно-монтажних робіт і майнових ризиків), які створювали додаткове навантаження на інвесторів і забудовників та ускладнювали початок будівництва, зроблено добровільними.
Окремим законопроектом під назвою «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» Мінрегіонбудом розроблено та надіслано на погодження ще одні законодавчі пропозиції.
Їх суть полягає у зменшенні сегменту об'єктів, для будівництва яких необхідне розроблення містобудівних умов і обмежень забудови земельної ділянки (до нового будівництва та реконструкції із значною зміною геометричних параметрів) та надання можливості формування Мінрегіонбудом переліку об'єктів, для проектування яких отримання містобудівних умов і обмежень є необов'язковим.
Необхідність таких змін викликана тим, що на цей час, відповідно до чинного законодавства, розроблення містобудівних умов і обмежень необхідне для всіх видів забудови територій, до яких відноситься не лише нове будівництво і реконструкція, але і реставрація, капітальний ремонт, впорядкування існуючих об'єктів містобудування, розширення та технічне переоснащення підприємств.
Крім того, за активною участю Мінрегіонбуду, спільно з Комітетом Верховної Ради України з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства та регіональної політики здійснено комплекс робіт з доопрацювання та підготовки проекту Містобудівного кодексу України до його розгляду у Верховній Раді України в порядку першого читання.
Проектом цього законодавчого акту досягнуто суттєвого спрощення дозвільно-погоджувальних процедур завдяки виключенню з переліку видів містобудівної документації ключового документу - містобудівного обгрунтування, фактично єдиного виду містобудівної документації, який використовується для обгрунтування розташування окремих об'єктів містобудування в умовах існуючої забудови та документом, на підставі якого органи місцевого самоврядування регулюють питання розміщення таких об'єктів на власний розсуд без урахування громадської думки та вимог генеральних планів населених пунктів.

Довідка:
1. Забезпечення прозорості видачі дозволів на виконання будівельних робіт
Протягом 2009 року Держархбудінспекцією розроблено єдину систему реєстрації дозволів на виконання підготовчих та будівельних робіт, затверджено порядки формування, ведення та зберігання справ щодо видачі сертифікатів відповідності та дозволів.
До сфери регулювання Держархбудінспекції віднесено такі документи дозвільного характеру як:
1) дозвіл на виконання підготовчих робіт:
2) дозвіл на виконання будівельних робіт:
3) сертифікат відповідності - документ, що засвідчує відповідність закінченого будівництвом об'єкта проектній документації, державним будівельним нормам, стандартам і правилам.
4) сертифікат відповідності приватних житлових будинків садибного типу, дачних та садових будинків з господарськими спорудами і будівлями державним будівельним нормам, стандартам та правилам.

2.Проблемні питання, що виникають під час прийняття об'єктів в експлуатацію

Статтею 30 Закону України «Про планування і забудову територій» та затвердженою на її основі постановою Кабінету Міністрів України від 08.10.2008 № 923 «Про Порядок прийняття
в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів» комплексно реформовано систему прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів.
Це дало змогу значно спростити цю процедуру, відійти від надмірної її заадміністрованості, скоротити строк прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів.
У свою чергу, збільшено вимоги щодо якості кінцевого продукту будівництва, його експлуатаційної стійкості та міцності.
Постановою Кабінету Міністрів України від 09.09.2009 № 1035 затверджено Тимчасовий порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом приватних житлових будинків садибного типу, дачних та садових будинків з господарськими спорудами і будівлями, споруджених без дозволу на виконання будівельних робіт.
Це стало першим суттєвим кроком держави у напрямку наведення ладу у питаннях самочинного будівництва.
Прийняття зазначеного Тимчасового порядку дало змогу великій кількості фізичних осіб прийняти в експлуатацію їх помешкання та оформити право власності на них.
На превеликий жаль, органи місцевого самоврядування не сприяють реалізації цього порядку, а в деяких випадках навіть гальмують. У переважній більшості регіонів досі не затверджено і не налагоджено механізм видачі довідок для прийняття цих об'єктів в експлуатацію.
Одночасно неврегульованим лишається питання оформлення правовстановлюючих документів на самочинно збудовані об'єкти громадського та промислового призначення, об'єктів зв'язку та телекомунікацій.
Зазначене питання можливо врегулювати шляхом прийняття відповідного рішення Уряду, над яким Держархбудінспекція уже працює.
Проектом Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення державного регулювання у сфері будівництва житла» (реєстраційний номер № 2464), прийнятим Верховною Радою України в цілому на засіданні 11 травня 2010 року, регулювання державного архітектурно-будівельного контролю буде виключено із сфери дії Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності».
Це дасть змогу значно активізувати заходи державного архітектурно-будівельного контролю шляхом здійснення планових і позапланових перевірок об'єктів будівництва, тобто оперативного реагування на порушення законодавства у сфері будівництва.
У зазначений закон включена норма щодо будівництва об'єктів, побудованих до 01 січня 2008 року. Такі об'єкти приймаються в експлуатацію на підставі звіту і документа, що посвідчує право власності на землю. Після набрання чинності цим законом постанова Уряду № 1035 буде скасована, а порядок прийняття буде визначено наказом Мінрегіонбуду.

3. Спрощення процедури надання дозволів на виконання будівельних робіт
Статтею 29 Закону України «Про планування і забудову територій» встановлено прозорий, зрозумілий та доступний для замовників порядок надання дозволу на виконання будівельних робіт.
Одночасно, нормами зазначеної статті закону враховано інтереси держави та територіальних громад щодо належного контролю за будівництвом, у тому числі будівництвом багатоквартирних житлових будинків за кошти інвесторів - фізичних осіб.
На виконання ст. 29 Закону України «Про планування і забудову територій» Держархбудінспекцією розроблені Порядок надання дозволу на виконання підготовчих робіт та Порядок надання дозволу на виконання будівельних робіт, які були затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 30.09.2009 № 1104.
З метою спрощення дозвільних процедур у будівництві цією постановою Уряду затверджено Перелік будівельних робіт, на виконання яких не вимагається дозвіл, який значно розширено порівняно з попереднім.
Крім того, за ініціативи Держархбудінспекції Закон України «Про планування і забудову територій» доповнено новою статтею 28і, якою чітко врегульовано порядок надання і скасування дозволу на виконання підготовчих робіт та встановлено виключний перелік документів для його отримання. Врегулювання зазначеного питання дало змогу скоротити загальний термін будівництва об'єкта, оскільки замовник та підрядник можуть здійснювати підготовчі роботи для будівництва до остаточного розроблення проектної документації та проведення її комплексної експертизи.

4. Удосконалення системи ліцензування у будівництві

Паралельно з процесом реформування системи державного архітектурно-будівельного контролю відбувається реформування системи ліцензування будівельної діяльності.
Відповідно до нового Порядку ліцензування окремих видів господарської діяльності у будівництві значно скорочено кількість документів, необхідних для отримання ліцензії. Також створені умови для максимального наближення місця отримання ліцензій до місця знаходження організації, котра видає ліцензії.
Усі ці дії спрямовані на підтримку професійних будівельних і проектних організацій, на попередження попадання на будівельний ринок некваліфікованих організацій, а також на створення принципів чесної конкуренції.
Нова система дозволила впровадити елементи саморегуляції. На сьогодні рішення щодо видачі ліцензії приймається на основі висновку провідних фахівців.
Ліцензування за новим порядком сприяло тому, що в будівельний комплекс влилися нові потужні сили, здатні в повному обсязі забезпечувати потреби суспільства і держави в цілому.
Але практичне застосування нового порядку засвідчило і необхідність передбачити механізм контролю органом ліцензування за діяльністю установ, організацій, уповноважених на проведення експертизи. Тобто, ланцюг, який складають будівельний комплекс - замовник — експертна організація, потребує вдосконалення в плані нормативної бази. Відповідні пропозиції уже готуються.
Віктор Коваленко
www.zagorodna.com

Теги до контенту:
Сподобався матеріал?Підпишись на розсилку
Ваші коментарі:
Ваша думка буде першою. Дякую Вам за прочитання статті. Бажаю щастя! Прошу в коментарі нижче поділитися Вашою думкою.
 
 
Увійти