Попередній договір продажу будинку (квартири)

Договори купівлі-продажу-оренди нерухомості в Україні: договір купівлі-продажу-оренди нерухомості, договір дарування, договір застави
ПЕРЕДУМОВИ ДОГОВІР

 

м. Київ                                                                                          "____" ____________ 200__р.


Ми, що нижче підписалися: ___________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
іменовані надалі "Продавці", з одного боку,
і __________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
іменований (а) надалі "Покупець", з іншого боку, уклали цей Договір про наступне:
  1. Предметом цього Договору є угода сторін, відповідно до якого Продавець (ци) висловлює (ють) намір продати, а Покупець купити що знаходиться у власності (розпорядженні) Продавця (ів) майно, що являє собою: _____________________________
___________________________________________________________________________________
S общ. ______________, S жив. ___________________, S кухні ________________________________,
іменоване далі квартира (будинок), за адресою: ________________________________________________
___________________________________________________________________________________2. Ціна вказаної квартири (будинку) становить ________________________________________
(__________________________________________________________________________) Гривень, що
на момент підписання цього Договору складає суму, еквівалентну __________________
(_____________________________________) $ США за поточним комерційним курсом продажу доларів США в пунктах обміну валюти м. Києва.
  3. Витрати, пов`язані зі сплатою держ. мита (1%), оплачує ______________________
_____________________________________________________________________________________.
Витрати, пов`язані зі сплатою збору на обов`язкове державне пенсійне страхування
(1%), оплачує ________________________________________________________________________________.
  Примітка: сплата збору на обов`язкове державне пенсійне страхування встановлюється відповідно до Закону України "Про внесення змін до Закону України" Про збір на обов`язкове державне пенсійне страхування "№ 967-ХIV від 15 липня 1999р.
  4.Довідка-характеристика з БТІ, а також довідка з нотаріальної контори про відсутність заборони на відчуження нерухомості сплачуються Продавцем (цями).
5. Продавець (ци) стверджує (ють), що вказане вище майно (квартира, будинок) є сумлінно придбаним, не закладено, не продано, не подаровано, в спорі та під забороною на відчуження не перебуває, не є зданих в оренду і претензій з боку третіх осіб до нього немає.

  6. Продавець (ци) стверджує (ють), що ніхто з власників квартири, а також проживають в ній осіб, не перебуває на обліку в психоневрологічному диспансері та інших подібних установах на момент підписання та терміну дії цього Договору. У разі виявлення невідповідності дійсності даного твердження Покупець звільняється від будь-якої відповідальності, передбаченої цим Договором та чинним законодавством України.
  7. Продавець (ци) заявляє (ють) (від свого імені, а також від імені, зареєстрованих і проживаючих у квартирі, що продається), що особами тимчасово виписаними та зберігають право на проживання в об`єкті продажу (які перебувають на службі в Армії, у місцях позбавлення волі, у тривалих відрядженнях і т.п.) є: ________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
8. Фактична передача квартири (будинку) Покупцеві буде здійснена не пізніше "___"______________ 200__р.
  9. Зняття з реєстраційного обліку всіх проживаючих у квартирі (будинку) буде здійснено не пізніше "___"______________ 200__р.
  10. З моменту укладення цього Договору, Продавець (ци) зобов`язується (ються) не змінювати умов продажу квартири (будинку), в т.ч. ціну продажу нерухомості, строк фактичної передачі та інші його роботи без узгодження з Покупцем, а також не проводити ремонт зазначеної нерухомості, пов`язаний з її повною або частковою перебудовою (переплануванням), не демонтувати та не замінювати сантехнічні системи і пристосування, не розбивати, не міняти повністю або частково паркетні чи інші покриття для підлоги, засклення балконів та лоджій, не демонтувати наявні на момент підписання Договору удосконалення в т.ч. телефонні лінії, не виробляти інші дії, які можуть вплинути на вартість квартири (будинку).
  11. Продавець (ци) зобов`язується (ються) до укладення договору купівлі-продажу надати довідку з ЖЕКу про склад осіб, прописаних у квартирі, що продається, а також погасити заборгованість з квартплати, комунальних платежах, електроенергії, послуг зв`язку та телебачення, а також надати документи (довідки ) про виконання даних зобов`язань.
  12. Відповідно до статті 635 Цивільного кодексу України Сторони дійшли згоди про таке: підтверджуючи намір укласти договір купівлі-продажу об`єкта нерухомості до "___"______________ 200__р. з метою забезпечення його укладення, у момент підписання цього Договору, Покупець передав, а Продавець взяв гарантійну суму, яка становить ______________ (_______________________________________________________
____________________________________________) Гривень.
Вказана сума за згодою Покупця Продавцем переводиться в інший вид матеріальних активів (_____________________________________________________________________________________),
(вид іноземної валюти, вид цінних паперів, вид боргових зобов`язань і т.п.)
з метою уникнення знецінення в результаті інфляційних процесів.
  13. У разі не укладання договору купівлі-продажу в термін не пізніше "___"_________ 200_р.
з причини, що залежить від Покупця, гарантійна сума залишається у розпорядженні Продавця в якості неустойки (штрафу).
  14. У випадку не укладення договору в термін, не пізніше "___"__________ 200_р. з причини, що залежить від Продавця, Продавець зобов`язується повернути гарантійну суму, а також сплатити Покупцю неустойку (штраф) у розмірі гарантійної суми.
  15. У разі укладення договору купівлі-продажу згідно з умовами цього договору гарантійна сума залишається у Продавця і зараховується в рахунок оплати за об`єкт нерухомості.
  16. Оформлення договору купівлі-продажу здійснюється ______________________________
_____________________________________________________________________________________
  17. Сторони звільняються від якої б то не було відповідальності, якщо невиконання ними прийнятих на себе зобов`язань буде пов`язане з обставинами, що не залежать від їхньої волі або бажання і знаходяться поза сферою контролю зобов`язаної сторони (постановами уряду, заборонами і мораторіями місцевих органів влади, несприятливими рішеннями судових органів), але при цьому, сторони повинні вжити всіх заходів до взаємного запобігання заподіяння майнових і фінансових втрат.

18. Цей договір набирає чинності після його підписання сторонами і діє до встановленого п. 12 терміну укладення договору купівлі-продажу квартири (будинку) між Продавцем (ами) і Покупцем.
  19. Додаткові умови: _______________________________________________________
__________________________________________________________________________________

 

ПІДПИСИ СТОРІН:
Увійти

Наша кнопка

Zagorodna
bigmir)net TOP 100