Договір з мешканцями комунальної квартири

Договори купівлі-продажу-оренди нерухомості в Україні: договір купівлі-продажу-оренди нерухомості, договір дарування, договір застави
ДОГОВІР № _____

г.__________________ "__"______________ 200___р.
______________________________________________________________________________________________

в особі директора_______________________________________________________________________________
діє на підставі установчих документів (довіреності), іменоване надалі «ВИКОНАВЕЦЬ», і громадяни:
1.____________________________________________________________________;
2.____________________________________________________________________;
3.____________________________________________________________________;
(П. І. Б., паспортні дані)
діючі па підставі цивільного законодавства України і іменовані надалі «ЗАМОВНИКИ», уклали цей Договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1 «ВИКОНАВЕЦЬ» у термін до _______________200___г. підбирає для «ЗАМОВНИКІВ» варіанти роз'їзду квартири, розташованої за адресою _____________________________________________________________, відповідальними квартиронаймачами (власниками) якої є «ЗАМОВНИКИ», відповідно до їх вимог, викладених у додатку 1.1 до цього Договору.

2. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ЗАМОВНИКІВ

2.1. Кожен з «ЗАМОВНИКІВ» зобов'язується надати «ВИКОНАВЦЮ» достовірну інформацію про параметри займаної житлової площі, а також про осіб, що мають або мали протягом терміну позовної давності право користування (власності) займаної «ЗАМОВНИКОМ» кімнати, кількох кімнат або квартири.
2.2. Кожен з «ЗАМОВНИКІВ» зобов'язується надати «ВИКОНАВЦЮ» точні відомості про споживчі властивості житлоплощі, яку зобов'язується підібрати «ВИКОНАВЕЦЬ» відповідно до п. 1.1 цього Договору, узгодити свої вимоги з усіма повнолітніми особами, що проживають у кімнаті чи квартирі ЗАМОВНИКА, і підписати разом з ними і «ВИКОНАВЦЕМ» додаток 1.1 до цього Договору.
2.3. «ЗАМОВНИКИ» зобов'язуються протягом терміну дії цього Договору ні за яких обставин не відмовлятися від його умов і своїх зобов'язань, а також гарантують збереження комерційної таємниці щодо умов цього Договору, не розголошуючи його зміст третім особам.
2:4. Після виконання «ВИКОНАВЦЕМ» своїх зобов'язань, зазначених у п.п. 3.1-3.2 цього Договору, кожен з «ЗАМОВНИКІВ» зобов'язується дати згоду на переїзд в один із запропонованих «ВИКОНАВЦЕМ» варіантів житлоплощі. Юридична процедура оформлення намірів кожного з «ЗАМОВНИКІВ» на переїзд організується додатково і не є складовою частиною цього Договору.
2.5. Додаткові зобов'язання:
_______________________________________________________________________________________________

3. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ВИКОНАВЦЯ

3.1. «ВИКОНАВЕЦЬ» зобов'язується в строк, вказаний у п. 1.1 цього Договору, підібрати кожному з «ЗАМОВНИКІВ» не менше трьох варіантів житлоплощі, споживчі якості якої відповідають вимогам «ЗАМОВНИКІВ», викладеним у додатку 1.1 до цього Договору.
3.2. Фактом початку дії зобов'язань «ВИКОНАВЦЯ» є підписання ЗАМОВНИКА цього Договору та додатку 1.1 до нього, фактом завершення - вибір кожним із «ЗАМОВНИКІВ» прийнятного для нього варіанти житлоплощі згідно з п. 2.4 та п. 3.1 цього Договору.

4. ТЕРМІН ДІЇ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

4.1. Цей Договір діє до____________________________200___г.
У разі згоди сторін строк дії цього Договору може бути продовжений, що оформляється додатковою додатком. Всі зміни умов цього Договору виконуються за погодженням сторін у письмовій формі і підписуються всіма сторонами у вигляді додаткових додатків.
4.2. У разі дострокового розірвання цього Договору за ініціативою одного або кількох «ЗАМОВНИКІВ» «ВИКОНАВЕЦЬ» виставляє «ЗАМОВНИКАМ», з ініціативи яких розірваний цей Договір, рахунок на фактичну суму витрат, понесених «ВИКОНАВЦЕМ» з підбору варіантів для всіх «ЗАМОВНИКІВ», підписали цей Договір, з урахуванням інфляційного знецінення грошей.
4.3. У разі відмови «ЗАМОВНИКІВ», з ініціативи яких достроково розірваний цей Договір, сплатити виставлений «ВИКОНАВЦЕМ» рахунок, останній залишає за собою право подати цивільний позов до народного суду за місцем знаходження «ВИКОНАВЦЯ».
4.4. У разі невиконання або неналежного виконання ЗАМОВНИКА своїх зобов'язань, викладених у п.п. 2.1-2.5 цього Договору, «ВИКОНАВЕЦЬ» може розірвати цей Договір за своєю ініціативою. Фактичні витрати, понесені «ВИКОНАВЦЕМ» з підбору варіантів для всіх «ЗАМОВНИКІВ», підписали цей Договір, відшкодовуються в порядку, аналогічному викладеному в п.п. 4.2-4.3 цього Договору.
4.5. Цей Договір складено у двох рівнозначних примірниках, один з яких зберігається у «ВИКОНАВЦЯ», другий - у будь-якого з «ЗАМОВНИКІВ» за їх вибором.

ДОГОВІР ПІДПИСАЛИ:

«ВИКОНАВЕЦЬ» «ЗАМОВНИКИ»
__________________ _______________
(Посада)
__________________ _______________
(Підпис)
__________________ _______________
(П.І.Б.) (П.І.Б., підпис)
Увійти

Наша кнопка

Zagorodna
bigmir)net TOP 100