Договір найму житлового приміщення

Договори купівлі-продажу-оренди нерухомості в Україні: договір купівлі-продажу-оренди нерухомості, договір дарування, договір застави
ДОГОВІР
найму житлового приміщення з фонду
житла для тимчасового проживання


"__"__________ 20___ р. ___________________________________
(населений пункт)

__________________________________________________________________
(найменування підприємства (організації) з обслуговування
житлового фонду)

в особі керівника, _____________________________________________,
(прізвище, ім`я, по батькові)

що діє на підставі _______ (далі - наймодавець), з однієї сторони
і громадянин ____________________________________ (далі - наймач)
(прізвище, ім`я, по батькові)

з іншої сторони на підставі _____________________________________
(назва документа на право поселення)

(далі - сторони) уклали цей договір про таке:

1. Предмет договору та зобов`язання сторін

1.1. Наймодавець надає наймачу і членам його сім`ї
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(прізвища, ім`я та по батькові членів сім`ї)

у тимчасове користування житло на строк до "___" ______ 20__ року
__________________________________________________________________
(одноквартирний будинок, ізольована квартира, частина
будинку чи кімната у комунальній квартири, житлове приміщення)
за адресою ______________________________________________________

загальною площею ________________ кв.м., що складається:
з _____ кімнат житловою площею ______кв.м., у тому числі:

кімната ______________ кв.м., кімната ______________ кв.м.,

кімната ______________ кв.м., кімната ______________ кв.м.,

кімната ______________ кв.м., кімната ______________ кв.м.;

кухні площею __________________ кв.м., обладнаної _______________
(загальна, окрема) (перелічити
__________________________________________________________________
обладнання, вказавши його стан - технічно не справне,
_________________________________________________________________,
потребує ремонту, заміни)

вбиральні (сполученої) площею _______ кв. м., обладнаної ________
__________________________________________________________________
(перелічити обладнання, вказавши його стан - технічно
_________________________________________________________________,
не справне, потребує ремонту, заміни)

ванної кімнати площею ______ кв.м., обладнаної __________________
__________________________________________________________________
(перелічити обладнання, вказавши його стан - технічно
__________________________________________________________________
не справне, потребує ремонту, заміни)

коридору площею _______ кв.м., передпокою площею ________ кв.м.,

лоджії площею _______ кв.м., балкону площею ______ кв.м.,

веранди площею _______ кв.м., комори площею ______ кв.м.,

антресоллю площею ____ кв.м., вбудованої шафи площею ____ кв.м.

Житлове приміщення обладнане: ___________________________________
(водопроводом (холодним, гарячим),
__________________________________________________________________
опаленням (центральним, індивідуальним, пічним), каналізацією,
__________________________________________________________________
сміттєпроводом, газопостачанням, електроосвітленням)

У квартирі є:
__________________________________________________________________
(телефон, радіотрансляційна мережа, телевізійна антена
__________________________________________________________________
коллективного користування)

1.2. Наймодавець зобов`язується:
1.2.1. Здійснювати обслуговування будинку, забезпечувати
роботу технічного обладнання відповідно до вимог законодавства.
1.2.2. Забезпечувати надання комунальних послуг.
1.2.3. Своєчасно проводити підготовку житлового будинку і
його технічного обладнання до експлуатації в осінньо-зимовий
період.
1.2.4. Доводити до відома наймача встановлені тарифи на
житлово-комунальні послуги та розміри щомісячних платежів за них.

1.3. Наймач зобов`язується:
1.3.1. Використовувати житло за призначенням.
1.3.2. Дотримуватись Правил користування приміщеннями
житлових будинків і прибудинковими територіями, затверджнених
постановою Кабінету Міністрів України від 08.10.92 N 572
(далі - Правила), своєчасно вживати заходів до
усунення виявлених у квартирі несправностей.
Не допускати самовільного перепланування квартир, руйнування
конструкцій будинку, заміни та перестановки технічного обладнання
в квартирі.
Забезпечувати цілісність пломб приладів обліку води, тепла та
газу, не допускати самовільного втручання в роботу цих приладів.
1.3.3. У встановлені терміни своєчасно вносити плату за
використання житла, комунальні та інші послуги, економно
використовувати воду, газ, електричну і теплову енергію.
1.3.4. Дотримуватися правил пожежної безпеки та Правил
безпеки систем газопостачання України, затверджених наказом
Держнаглядохоронпраці України від 01.10.97 N 254 та
зареєстрованих у Мін`юсті України 15.05.98 за N 318/2758.
1.3.5. Допускати у квартиру (приватний будинок) та інші
займані наймачем приміщення працівників виконавця послуг або
підприємств водо-, теплопостачання і водовідведення при наявності
у них відповідних посвідчень, згідно з Правилами надання населенню
послуг з водо-, теплопостачання і водовідведення, затвердженими
постановою Кабінету Міністрів України від 30.12.97 N 1497
зі змінами і доповненнями.
1.3.6. При виїзді разом з членами сім`ї з житла звільнити і
здати його наймодавцю в належному технічному і санітарному стані.
1.3.7. Відшкодовувати збитки, завдані житловому приміщенню
або майну інших мешканців будинку ним або членами його сім`ї.

2. Права сторін

2.1. Наймодавець має право:
2.1.1. Вимагати від наймача дотримання Правил ( 572-92-п ) та
своєчасного внесення ним плати за житлово-комунальні послуги.
2.1.2. У разі відмови наймача від звільнення приміщення у
встановлений термін ініціювати його виселення за рішенням суду.
2.1.3. Уживати необхідних заходів для відселення наймача та
членів його сім`ї, якщо будинок (житлове приміщення) загрожує
обвалом, відповідно до статей 112, 113 Житлового кодексу
Української РСР ( 5464-10 ).

2.2. Наймач має право:
2.2.1. Вимагати від наймодавця згідно із законодавством та
цим договором виконання покладених на нього обов`язків.

3. Відповідальність сторін

3.1. Наймодавець відшкодовує наймачу матеріальні збитки,
завдані невиконанням обов`язків, передбачених у пунктах
1.2.1-1.2.4 цього договору, згідно із законодавством.

3.2. Наймодавець, наймач та члени його сім`ї за порушення
умов цього договору несуть відповідальність згідно із
законодавством.

4. Інші умови

4.1. Цей договір може бути розірвано з ініціативи будь-якої
сторони за наявності умов і в порядку, передбачених
законодавством.

4.2. Спори та розбіжності, що можуть виникати між сторонами
під час виконання умов договору, якщо вони не будуть вирішені за
згодою сторін, вирішуються в судовому порядку.

4.3. Наймач не має права надане житлове приміщення з фондів
житла для тимчасового проживання приватизувати, обмінювати та
здійснювати поділ цього житлового приміщення, здавати його в
піднайм або вселяти в нього інших громадян.
Після закінчення встановленого терміну тимчасового проживання
наймач зобов`язаний звільнити надане житлове приміщення або
продовжити термін дії договору за згодою сторін.

4.4. Підставами для дострокового припинення права громадянина
на користування житловими приміщеннями з фондів житла для
тимчасового проживання відповідно до статті 132-2 Житлового
кодексу Української РСР є:
надання громадянину або придбання ним іншого житлового
приміщення;
підвищення доходів громадянина до рівня, який дозволяє йому
укласти договір найму іншого житлового приміщення;
порушення громадянином правил користування житловим
приміщенням з фондів житла для тимчасового проживання;
приведення мешканцем житлового приміщення з фондів житла для
тимчасового проживання у непридатність для його використання;
інші підстави, встановлені законом.

4.5. Цей договір складено в двох примірниках, один з яких
зберігається у наймодавця, а другий - у наймача. Примірники
договору мають однакову юридичну силу. Договір набирає чинності з
дня його підписання.

5. Юридична адреса та підписи сторін
Увійти

Наша кнопка

Zagorodna
bigmir)net TOP 100