Договір найму житлового приміщення у квартирі

Договір
найму жилого приміщення у квартирі,
що належить громадянинові
на праві приватної власності


Місто Київ,
п`ятого січня тисяча дев`ятсот дев`яносто дев`ятого року
Ми, що нижче підписалися, Донченко Сергій Іванович, мешкає в
м. Києві по вул. Героїв Дніпра, 13, кв. 6 (далі - Орендодавець),
та Войтенко Іван Данилович, який мешкає у м. Конотопі Сумської
області по вул. Садовій, 17 (далі - Орендар),
уклали цей договір про нижчевикладене:

1. Орендодавець здав, а Орендар прийняв в оренду жилу кімнату
площею 30 (тридцять) кв. м для проживання в ній та комору площею 5
(п`ять) кв. м у квартирі номер шість, що знаходиться у будинку
номер 13 (тринадцять) по вул. Героїв Дніпра у м. Києві та належить
Орендодавцю на праві приватної власності на підставі договору
купівлі-продажу, посвідченого П`ятою київською державною
нотаріальною конторою 12 квітня 1996 р. за реєстром N 2-1
зареєстрованого в Київському міському бюро технічної
інвентаризації 25 квітня 1996 р. в реєстровій книзі N 1567.
Орендар має право без будь-яких обмежень користуватися всіма
іншими підсобними приміщеннями, які є у квартирі.
2. Орендар зобов`язується підтримувати у займаних ним
приміщеннях чистоту та належний порядок, використовувати їх
виключно за цільовим призначенням, проводити за свій рахунок
поточний ремонт не рідше одного разу на два роки, а також брати
участь у поточних ремонтах підсобних приміщень, які перебувають у
спільному користуванні.
3. Орендодавець дає згоду на вселення у займане Орендарем
приміщення членів його сім`ї або інших осіб протягом усього строку
дії цього договору.
4. Орендар має право користуватися меблями, які знаходяться в
орендованій ним жилій кімнаті, а також бібліотекою, телевізором та
холодильником.
У разі пошкодження зазначеного майна його ремонт провадиться
за рахунок та силами Орендаря.
У разі загибелі майна з вини Орендаря він відшкодовує його
вартість у трикратному розмірі, виходячи з цін, які діяли на
момент його втрати.
5. Цей договір укладається на п`ять років з десятого січня
тисяча дев`ятсот дев`яносто дев`ятого року до десятого січня дві
тисячі четвертого року.
6. У разі приїзду дітей Орендодавця раніше вказаного в п. 5
Договору строку Орендар зобов`язується звільнити займане ним
приміщення не пізніше, ніж через три місяці після попередження
його про це.
7. Сума договору визначається сторонами в розмірі _______
грн. і складається з квартирної плати в розмірі ______ грн. на
місяць, виходячи із ставки _______ грн. за 1 кв. м, плати за
комунальні послуги в розмірі_______ грн. за кожен місяць, та
оплати за користування меблями, бібліотекою, холодильником та
телевізором _____ грн. щомісячно.
Оплата провадиться Орендарем не пізніше 20 числа поточного
місяця рівними частинами по _____ грн. шляхом перерахування грошей
на рахунок N 34567 у відділенні Державного комерційного Ощадбанку
України N 5324 в м. Києві.
8. Усі витрати, пов`язані з посвідченням договору сплачує
Наймач.
9. Зміст статей 168-170 Житлового кодексу сторонам
роз`яснено.
10. Цей договір складено у трьох примірниках, що мають
однакову юридичну силу, один з яких залишається у справах
нотаріуса (назва органу нотаріату), а інші видаються сторонам.

Підписи сторін:
Увійти

Наша кнопка

Zagorodna
bigmir)net TOP 100