Договір найму житла в будинках державного і комунального житлового фонду

ТИПОВИЙ ДОГОВІР
найму житла в будинках державного і
комунального житлового фонду

_______________________________ " "______________199__р.
(населений пункт)

_______________________________________________ в особі керівника,
(найменування підприємства (організації) з
обслуговування житлового фонду)

що діє на підставі _______________________________________________

(далі - наймодавець) з однієї сторони і громадянин

__________________________________________________________________

(далі - наймач) з другої сторони на підставі

__________________________________________________________________
(назва документа на право поселення)

уклали цей договір про таке:

1. Предмет договору та зобов`язання сторін

1.1. Наймодавець надає наймачу і членам його сім`ї.

__________________________________________________________________
(прізвища, ім`я та по батькові членів сім`ї)

у безстрокове користування житло _________________________________

__________________________________________________________________
(одноквартирний будинок, квартиру, частину будинку чи квартири)

за адресою _______________________________________________________

Житлове приміщення __________________________________________

__________________________________________________________________
(ізольована квартира, кімната (и) у комунальній квартирі,
одноквартирний житловий будинок)

загальною площею ________________ кв. м, що складається з
______________ кімнат житловою площею __________ кв. м, у тому
числі:

кімната __________________ кв. м кімната _________________ кв. м
кімната __________________ кв. м кімната _________________ кв. м
кімната __________________ кв. м кімната _________________ кв. м

____________________ кухні площею ______________ кв. м, обладнаної
(загальної, окремої)

__________________________________________________________________
(перелічити обладнання, вказавши його стан - технічно не справне,
потребує ремонту, заміни)

___________________ ванної кімнати площею ______ кв. м, обладнаної
(загальної, окремої)

__________________________________________________________________
(перелічити обладнання, вказавши його стан - технічно не справне,
потребує ремонту, заміни)

санітарного вузла площею _________ кв. м, обладнаного ____________

__________________________________________________________________
(перелічити обладнання, вказавши його стан - технічно не справне,
потребує ремонту, заміни)

коридору площею _______ кв. м, антресоллю площею __________ кв. м,
вбудованої шафи площею _______ кв. м, комори площею _______ кв. м,
лоджії площею __________ кв. м, балкону площею ___________ кв. м.

Житлове приміщення обладнане: _______________________________
(водопроводом, гарячим

__________________________________________________________________
водопостачанням, опаленням (пічним, місцевим, центральним),

__________________________________________________________________
каналізацією, сміттєпроводом, газопостачанням, електроенергією)

У квартирі є_________________________________________________
(телефон, радіотрансляційна мережа, телевізійна
мережа)

1.2. Наймодавець зобов`язується:

1.2.1. Здійснювати обслуговування будинку, забезпечувати
роботу технічного обладнання відповідно до вимог законодавства.

1.2.2. Забезпечувати надання комунальних послуг.

1.2.3. На час проведення капітального ремонту або
реконструкції будинку з відселенням осіб, що проживають у ньому,
надати наймачу і членам його сім`ї інше житло, не розриваючи при
цьому договору найму житла, що ремонтується або реконструюється.
Компенсувати наймачеві витрати, пов`язані з перевезенням.

У період проживання наймача в іншому житловому приміщенні він
здійснює квартплату лише за приміщення, надане йому на час
ремонту.

1.2.4. Своєчасно проводити підготовку житлового будинку і
його технічного обладнання до експлуатації в осінньо-зимовий
період.

1.2.5. Доводити наймачу встановлені тарифи на
житлово-комунальні послуги та розміри щомісячних платежів за них.

1.3. Наймач зобов`язується:

1.3.1. Використовувати житло за призначенням.

1.3.2. Дотримуватися Правил користування приміщеннями
житлових будинків і прибудинковими територіями, своєчасно вживати
заходів до усунення виявлених у квартирі несправностей.

Не допускати самовільного перепланування квартир, руйнування
конструкцій будинку, заміни та перестановки технічного обладнання
в квартирі.

Забезпечувати цілісність пломб приладів обліку води, тепла та
газу, не допускати самовільного втручання в роботу цих приладів.

1.3.3. У встановлені терміни сплачувати квартирну плату і
плату за комунальні послуги, економно використовувати воду, газ,
електричну і теплову енергію.

1.3.4. Дотримуватися правил пожежної та газової безпеки.

1.3.5. Допускати у квартиру та інші займані наймачем
приміщення для огляду елементів житлового будинку та його
обладнання, перевірки показань засобів обліку в денний час, а у
разі аварій і в нічний час, працівників підприємств з
обслуговування житлового фонду за наявності у них відповідних
посвідчень.

1.3.6. При виїзді разом з членами сім`ї з житла звільнити і
здати його наймодавцю в належному технічному і санітарному стані.

1.3.7. Відшкодовувати збитки, завдані житловому приміщенню
або майну інших мешканців будинку ним або членами його сім`ї.

2. Права сторін

2.1. Наймодавець має право:

2.1.1. Вимагати від наймача дотримання Правил користування
приміщеннями житлових будинків і прибудинковими територіями та
своєчасного внесення ним плати за житлово-комунальні послуги.

2.1.2. У разі відмови наймача від переселення в інше житлове
приміщення на період капітального ремонту або реконструкції
будинку вимагати переселення його в судовому порядку.

2.1.3. Вживати всіх необхідних заходів для відселення наймача
та членів його сім`ї, якщо будинок (житлове приміщення) загрожує
обвалом.

2.1.4. Вимагати в судовому порядку виселення наймача, членів
його сім`ї або інших осіб, які проживають разом з ним, без надання
іншого житла, якщо вони систематично псують чи руйнують приміщення
або використовують його не за призначенням, або створюють
неможливі умови для спільного проживання з ними інших мешканців
будинку.

2.1.5. На вхід до займаного житла для огляду елементів
житлового будинку та його обладнання і перевірки показань приладів
обліку води, тепла та газу.

2.1.6. Під час аварійних ситуацій проникати у житлові
приміщення (квартири) у разі відсутності наймача або членів його
сім`ї у порядку, встановленому законодавством.

2.2. Наймач має право:

2.2.1. Вселяти відповідно до законодавства в займане ним
житло інших осіб.

2.2.2. Проводити в установленому порядку обмін займаного
житла на інше.

2.2.3. Здавати в піднайом за згодою членів сім`ї, що
проживають разом з ним, житлове приміщення відповідно до
законодавства.

2.2.4. Бронювати в установлених законодавством випадках житло
з отриманням охоронного свідоцтва.

2.2.5. На збереження житлового приміщення у разі тимчасової
відсутності його та членів його сім`ї на підставах і в межах
строків, передбачених законодавством.

2.2.6. Вимагати від наймодавця згідно із законодавством
виконання покладених на нього обов`язків. У разі невиконання
наймодавцем обов`язків щодо ремонту наданого в найом житла у
випадках, викликаних нагальною потребою, провести ремонт і
стягнути з наймодавця вартість ремонту або зарахувати її в рахунок
наступних платежів.

2.2.7. За наявності відповідних умов у членів сім`ї наймача
вимагати розподілу особистого рахунку і переукладення договору
найму з членами сім`ї наймача.

2.2.8. Приватизувати займане житло відповідно до
законодавства.

3. Відповідальність сторін

3.1. Наймодавець відшкодовує наймачу матеріальні збитки,
завдані невиконанням обов`язків, передбачених у пунктах 1.2.1 -
1.2.5 цього Договору, згідно із законодавством.

3.2. Наймодавець, наймач та члени його сім`ї за порушення
умов цього Договору несуть відповідальність згідно із
законодавством.

4. Заключні умови

4.1. Цей Договір може бути розірвано з ініціативи будь-якої
сторони за наявності умов і в порядку, передбачених
законодавством.

4.2. Спори, що виникають між сторонами під час виконання
цього Договору, вирішуються в установленому законом порядку.

4.3. Цей Договір складено в двох примірниках, один з яких
зберігається у наймодавця, а другий - у наймача.

Наймодавець Наймач

З Правилами користування приміщеннями житлових будинків і
прибудинковими територіями ознайомлений.

Наймач підпис
Увійти

Наша кнопка

Zagorodna
bigmir)net TOP 100