Договір на придбання готової квартири в новобудові

Договори купівлі-продажу-оренди нерухомості в Україні: договір купівлі-продажу-оренди нерухомості, договір дарування, договір застави
ДОГОВІР № ______


м. _________ «____»____________ 200__р.

_____________________________________________________________________________________________

(Найменування організації)
в особі директора ___________________________________________________________ що діє на підставі ___________________________________________________ іменоване надалі «СУСПІЛЬСТВО», і громадяни:
1._____________________________________________________________________;
2._____________________________________________________________________;
3._____________________________________________________________________;
(П. І. Б., паспортні дані)
діючі на підставі цивільного законодавства України і іменовані надалі спільно "набувача", уклали Даний Договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Предметом Даного Договору є порядок і умови поступки «ТОВАРИСТВОМ» своїх прав вимоги в отриманні квартири (блоку квартир), що іменується в подальшому «житлоплощі», що знаходиться в житловому будинку по будівельною адресою __________________________, на користь "набувача".
(Район, МКР, квартал, корпус)
1.2. «Житлоплощі», зазначена в § 1.1 Даного Договору, представляє з себе _________________, будівельної площею (квартиру, блок квартир)

____________ Квадратних метрів, розташованої ________________________________________________
(Прописом) (корпус, секція, під'їзд, блок, ці)
1.3. На момент укладення Даного Договору житловий будинок, вказаний в § 1.1. Цього Договору, в якому знаходиться «житлоплощі», зданий Державної Приймальної комісії (Акт № __. Від _ ______ 200_р) без чистової обробки, яка в подальшому проводитися не буде.

2. НОРМАТИВНА БАЗА

2.1. При виконанні Даного Договору Сторони керуються чинним цивільним законодавством України, Законами України _______________________________________________, а
(Перелік)
також наступними нормативними актами_________________________________________________________
(Перелік)
2.2. Майнові права «СУСПІЛЬСТВА» на «житлоплощі» підтверджуються наступними документами: _____________________________________________________________________________________________
(Перелік)

3. ПОРЯДОК І ФОРМА РОЗРАХУНКІВ

3.1. Вартість поступки права вимоги «житлоплощу» за Даним Договором складає еквівалент ______________________________________________________________________________________________
(Прописом)
доларів США в гривнях за курсом НБУ на день фактичного виконання платежів, зазначених у § 3.2 Даного Договору, що відповідає вартості «житлоплощі», зазначеної в § 1.1. Цього Договору. Зазначена сума є остаточною і зміні не підлягає, за винятком випадку, зазначеного в § 3.3 Даного Договору.
3.2. "Набувача" зобов'язується перерахувати «СУСПІЛЬСТВУ» або третім особам за вказівкою «СУСПІЛЬСТВА», грошові кошти, що зазначені в § 3.1 Даного Договору, у такий спосіб і в такі строки:
3.2.1.________________________________________________________________
3.2.2. ________________________________________________________________
3.2.3. ________________________________________________________________
(Дата і умови виконання платежів)
3.3. У разі відмінності фактичної загальної площі «житлоплощі» після обміру БТІ та отримання експлікації від зазначеної в § 1.2 Даного Договору більш ніж на один відсоток в обидві сторони, провадиться перерахунок платежів, зазначених у § § 3.1-3.2 даного Договору, в бік їх пропорційного збільшення або зменшення.

4. ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

4.1. «СУСПІЛЬСТВО» гарантує "набувача", що на момент підписання Даного Договору «житлоплощі» вільна від будь-яких прав і обтяжень на неї третіх фізичних і юридичних осіб. Після підписання Даного Договору «СУСПІЛЬСТВО» зобов'язується не укладати аналогічні Договору, предметом яких може повністю або частково бути «житлоплощі».
4.2. У разі виконання "набувача" своїх зобов'язання платежах, зазначеним у розділі 3 даного Договору, «СУСПІЛЬСТВО» зобов'язується в строк __________________ місяців надати необхідні документи для реєстрації (прописом)

прав власності набувача »до уповноважених органів юстиції. "Набувача" зобов'язується надати «СУСПІЛЬСТВУ» необхідні для вищевказаних дій документи, а також сплатити витрати «СУСПІЛЬСТВА» з реєстрації прав власності "набувача" на "житлоплощі» згідно заздалегідь узгодженої Сторонами кошторисом.
4.3. "Набувача" зобов'язується здійснювати оплату поступки прав вимоги «житлоплощі» строго на умовах і в терміни, зазначені. в Розділі 3 даного Договору. У разі невиконання «Набувач» умов, зазначених вище, «СУСПІЛЬСТВО» має право в односторонньому порядку розірвати Договір з виплатою «Набувач» отриманих від нього фактично грошових сум за вирахуванням неустойки у размере_______________ відсотків від отриманого.
(Прописом)
4.4. "Набувача" зобов'язується додатково сплатити сумарні витрати з технічного обслуговування будинку (пропорційно площі «житлоплощі») і комунальним платежам за ________________ місяці вперед з моменту передачі будинку на баланс експлуатуючої організації
(Прописом)
4.5. "Набувача" вправі до закінчення процедури оформлення «житлоплощі» у його власність повністю або частково переуступити свої права але Даним Договором третій фізичним або юридичним особам, про що зобов'язаний письмово повідомити «СУСПІЛЬСТВО». У зазначеному випадку платежі, зазначені в розділі 3 даного Договору, і фактично виконані "набувача", підлягають заліку, а платежі, зазначені в § § 4,2 і 4.4 Даного Договору "набувача" не повертаються.
4.6. Додаткові умови __________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

5. Інші положення

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________


ДОГОВІР ПІДПИСАЛИ:

«СУСПІЛЬСТВО» "набувача"
______________________________________ _______________________________
(Посада)
______________________________________ _______________________________
(Підпис)
______________________________________ _______________________________
(П. І. Б.) (П. І. Б., підписи)
Увійти

Наша кнопка

Zagorodna
bigmir)net TOP 100