Договір купівлі-продажу землі

ДОГОВІР ДОРУЧЕННЯ

 

       м. Київ                                                                                      «___» _________ 2007

 

 

Юридичне агентство «...» м. Києва, що іменується в подальшому «Повірений», в особі директора ..., що діє на підставі Статуту, з одного боку, і ____________________________________________________________________________, іменований в подальшому «Довіритель», з іншого боку, уклали цей Договір про наступне:

 
                           1. Предмет Договору

 

1.1 Довіритель доручає, а Повірений зобов`язується здійснити повний комплекс необхідних інформаційно-консультаційних, юридичних дій з оформлення і підписання Договору купівлі-продажу з придбання земельної ділянки, що знаходиться за адресою: _____________________________________________________________________________________, загальною вартістю ________ (__________________________________________

        ___________) Гривень, вид оплати ___________________________________.

 

                           2. Обов`язки Сторін та розрахунки за Договором

 

2.1 Повірений зобов`язується здійснити повний комплекс необхідних інформаційно-консультаційних, юридичних дій з оформлення і підписання Договору купівлі-продажу з придбання земельної ділянки, що знаходиться за адресою: ______________ ___________________________________________________________________________________, загальною вартістю ________ (__________________________________________________) гривень, вид оплати ___________________________________.

 

2.2 Повірений гарантує підписання Договору купівлі-продажу за винятком випадків, що не залежать від роботи агентства, а саме: а) юридичні проблеми з оформленням; б) зміна законів; в) стихійні лиха.

 

2.3. Довіритель зобов`язується при підписанні цього Договору виплатити Повіреному грошові кошти в сумі складової _______________________________________________________

        __________________________________________, Зазначені в цьому пункті кошти є компенсацією витрат Повіреного, понесених останнім при укладенні цього Договору і не підлягають поверненню у разі настання обставин зазначених у п. 2.2. цього Договору, а так само в разі припинення цього Договору з ініціативи Довірителя.

 

2.4. Доручення вважається виконаним після підписання Довірителем Договору купівлі-продажу з придбання земельної ділянки, зазначеного в п. 1.1 цього Договору, і Довіритель зобов`язується в день підписання Договору купівлі-продажу оплатити роботу Повіреного у розмірі

___________________________________________________________________________________.

                                                                                                                                                                                                                                                         

   м. Київ

                   

3. Цей Договір складений у двох примірниках.

4. Цей Договір, після підписання Договору купівлі-продажу Довірителем підлягає поверненню Повіреному.
 

 

 

 
РЕКВІЗИТИ СТОРІН:
Увійти

Наша кнопка

Zagorodna
bigmir)net TOP 100