Договір купівлі-продажу земельної ділянки

Договір
купівлі-продажу земельної ділянки

м. _______________ "___"__________________ 200_ р.

Ми, що нижче підписалися, ___________________________________
_________________________________________________________________,
названий в подальшому "Продавець", діючий на підставі ____________
_________________________________________________________________,
(рішення відповідної ради, його номер і дата)
і _______________________________________________________________,
названий в подальшому "Покупець", уклали цей Договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Продавець продав, а Покупець купив земельну ділянку
площею ____________, розміщену на землях, що знаходяться у віданні
_________________________________________________________________,
(назва ради)
надану для ______________________________________________________.
(мета використання ділянки)

2. ЦІНА ПО ДОГОВОРУ І УМОВИ ОПЛАТИ

2.1. Продаж земельної ділянки провадиться за ________________
__________________________________________________________________
(сума у гривнях)
Нормативна ціна земельної ділянки складає ___________________
_________________________________________________________________,
(сума у гривнях)
2.2. Покупцем на рахунок Продавця в _________________________
банку ____________________________________________________________
(реквізити банку)
перераховано _____________________________________________________
(сума у гривнях)
__________________________________________________________________
(назва платіжного документа та дата оплати)

3. ОБОВ`ЯЗКИ СТОРІН

Продавець продав, а Покупець купив по даному Договору
земельну ділянку, вільну від будь-яких майнових прав і претензій
третіх осіб, про яких в момент складання Договору Продавець чи
Покупець не міг не знати.

4. РОЗГЛЯД СПОРІВ

Всі спори, котрі можуть виникнути з даного Договору,
вирішуються шляхом переговорів між сторонами, а у разі
неможливості вирішення спорів шляхом переговорів - у судовому
порядку.

5. ІНШІ УМОВИ

5.1. Невід`ємною частиною Договору є:
- план земельної ділянки з визначенням її розмірів або
державний акт на право приватної власності на землю;
- довідка про визначення нормативної ціни земельної ділянки
(визначається згідно Закону України "Про плату за землю");
- рішення відповідальної місцевої ради про продаж земельної
ділянки у випадках, коли вона виступає продавцем.
5.2. Цей Договір і документ про сплату вартості землі є
підставою для відведення земельної ділянки в натурі (на
місцевості) і видачі державного акта на право приватної власності
на землю.
5.3. Додаткові умови: _______________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________.
5.4. Даний Договір складений в ________________ примірниках,
(кількість)
один з яких зберігається у справах _______________________________
__________________________________________________________________
(назва державної нотаріальної контори,
_________________________________________________________________.
адреса розташування робочого місця приватного нотаріуса)

АДРЕСИ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН
Увійти

Наша кнопка

Zagorodna
bigmir)net TOP 100