Договір купівлі-продажу квартири 2

Договори купівлі-продажу-оренди нерухомості в Україні: договір купівлі-продажу-оренди нерухомості, договір дарування, договір застави
ДОГОВІР
купівлі-продажу квартири

м. ___________________________ "___" ___________________ 200__ р.

________________________________________________________________,
(прізвище, ім`я, по батькові)
що проживає за адресою _________________________________________________,
(повна адреса)
(надалі іменується "Продавець"), з одного боку,

та

________________________________________________________________,
(прізвище, ім`я, по батькові)
що проживає за адресою _________________________________________________,
(повна адреса)
(надалі іменується "Покупець"), з другого боку,

уклали цей Договір купівлі-продажу квартири (надалі іменується "Договір") про таке:

1. Продавець _____________________________________________________
(прізвище, ім`я, по батькові)
зобов`язується в порядку та на умовах, визначених у цьому Договорі, передати у власність Покупця, а Покупець ____________________________________________
(прізвище, ім`я, по батькові)
зобов`язується в порядку та на умовах, визначених у цьому Договорі, прийняти та оплатити квартиру № ____________________________________________________
(цифрами і прописом)
в будинку № ____________________________________________________________
(прописом)
на вулиці ______________ в місті ________________________________________.
2. Квартира складається з _________ кімнат жилою площею _______ кв. м та кухні. Загальна площа квартири ______________________ кв. м ________________
_______________________________________________________________________.
(прописом)
3. Квартира належить Продавцю на підставі ___________________________, виданого ____________________________________________________
________________________________________________________________________
(ким, коли, за яким номером виданий правовстановлюючий документ)
зареєстрованого у _______________________________________________________.
(де, коли, за яким номером зареєстрований правовстановлюючий документ )
4. Договірна ціна квартири за цим Договором складає __________________.
(прописом)
5. Оплата вартості квартири здійснюється Покупцем під час нотаріального посвідчення цього Договору шляхом передачі Покупцем Продавцеві коштів у розмірі, що визначений у п. 4 цього Договору.
6. Продавець цим підтверджує, що квартира, визначена у п. 1 цього Договору, належить йому на титулі права власності, не знаходиться під забороною відчуження, арештом, не є предметом застави чи іншим засобом забезпечення виконання зобов`язань перед будь-якими фізичними або юридичними особами чи державою, а також не обтяжена будь-яким іншим чином, передбаченим чинним законодавством.
7. Витрати, пов`язані із укладенням цього Договору оплачує _____________.
8. Продавець зобов`язується звільнити квартиру з членами своєї сім`ї не пізніше _____________________________________________, а Покупець дає згоду на проживання Продавця в квартирі до цього терміну.
9. Момент переходу права власності на квартиру, визначену у п. 1 цього Договору, від Продавця до Покупця та момент переходу ризиків випадкової загибелі такої квартири збігається із моментом набуття чинності цим Договором, як такий момент визначений у п. 11 цього Договору.
10. Усі спори, що пов`язані із цим Договором, його укладанням або такі, що виникають в процесі виконання умов цього Договору, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. Якщо спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору у порядку, визначеному відповідним чинним в Україні законодавством.
11. Цей Договір набуває чинності з моменту його нотаріального посвідчення у встановленому відповідним чинним законодавством порядку та діє до повного виконання Сторонами своїх зобов`язань за цим Договором.
12. Усі правовідносини, що виникають у зв`язку з виконанням умов цього Договору і не врегульовані ним, регламентуються нормами чинного в Україні законодавства.
13. Цей Договір складений українською мовою, на __ сторінках у _____ примірниках, кожний з яких має однакову юридичну силу.

Увійти

Наша кнопка

Zagorodna
bigmir)net TOP 100