Договір купівлі-продажу квартири між підприємствами

Договори купівлі-продажу-оренди нерухомості в Україні: договір купівлі-продажу-оренди нерухомості, договір дарування, договір застави
ДОГОВІР

купівлі-продажу квартири між підприємствами
м. ____________ "____" ___________ 200___ р.
ПРОДАВЕЦЬ: ____________________________________________________________,
в особі _______________________________________________________________________,
що діє на підставі ______________________________________________________________,
з одного боку, і
ПОКУПЕЦЬ: ______________________________________________________________,
в особі _______________________________________________________________________,
що діє на підставі ______________________________________________________________,
з іншого боку,
уклали Даний Договір про наступне:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. ПРОДАВЕЦЬ продає, а ПОКУПЕЦЬ купує квартиру на умовах Даного Договору.
1.2. Характеристика квартири:
Адреса: __________________________________________________________________.
Загальна корисна площа: ___________________________________________________.
Житлова площа: ___________________________________________________________.
Кількість кімнат: __________________________________________________________.
Поверх: __________________________________________________________________.
1.3. Квартира належить ПРОДАВЦЮ на праві приватної власності згідно
_________________________________________________________________________.
(найменування документу)
2. ЦІНА ДОГОВОРУ
Ціна квартири складає: ___________________________________________ грн..
3. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ
3.1. Термін оплати складає ___________ з моменту _____________________________.
3.2. Порядок оплати: _______________________________________________________.
(поштовий, телеграфний)
3.3. Вид розрахунків: _______________________________________________________.
(готівковий, безготівковий, змішаний)
3.4. Форма розрахунків: ____________________________________________________.
(платіжне доручення, чек, вимога-доручення)
3.5. ПОКУПЕЦЬ повинен повідомити ПРОДАВЦЯ про здійснення платежу в
термін _ ______ з моменту ________________ шляхом __________________________.
(телеграма з повідомленням, факс та ін.)
4. ОБОВ`ЯЗКИ СТОРІН ЗА ДАНИМ ДОГОВОРОМ
4.1. ПРОДАВЕЦЬ зобов`язаний:
а) передати продану квартиру ПОКУПЦЮ за актом передачі протягом _________________
з моменту ___________________________;
б) квартира повинна бути передана у стані, придатному до негайної експлуатації її ПОКУПЦЕМ;
в) прийняти здійснену ПОКУПЦЕМ оплату.
4.2. ПОКУПЕЦЬ зобов`язаний:
а) у визначені Даним Договором строки оплатити продану ПРОДАВЦЕМ квартиру;
б) за власний рахунок провести нотаріальне посвідчення Даного Договору;
в) прийняти продану квартиру протягом _________ з моменту ________________________.
4.3. Право власності в ПОКУПЦЯ на квартиру виникає з моменту ________________.
5. ІНШІ УМОВИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
5.1. Даний Договір набирає чинності з моменту його нотаріального посвідчення.
5.2. Даний Договір укладений у трьох оригінальних примірниках та зберігається у сторін,
а також у справах ____________________________________ нотаріальної контори.
5.3. У випадках, не передбачених Даним Договором, сторони керуються чинним законодав¬ством.
5.4. Якщо ПОКУПЕЦЬ прострочить сплату ціни за Даним Договором більше ніж ___
______, він сплачує ПРОДАВЦЮ штраф у розмірі ________________ від суми боргу.

Юридичні адреси, банківські реквізити і підписи сторін
Увійти

Наша кнопка

Zagorodna
bigmir)net TOP 100