Договір купівлі житлового будинку

Договори купівлі-продажу-оренди нерухомості в Україні: договір купівлі-продажу-оренди нерухомості, договір дарування, договір застави
Договір купівлі жилого будинку

м. Київ, шістнадцятого лютого тисяча дев`ятсот дев`яносто п`ятого року

Ми, Бойко Галина Петрівна, що проживає в м. Києві по вул. Обсерваторній, 12, кв. З, далі іменована "Про¬давець", та Охріменко В`ячеслав Григорович, ще проживає в м. Києві по вул. Б. Грінченка, 5, кв. 32, да¬лі іменований "Покупець", уклали цей договір про таке:
1. Продавець продав, а Покупець купив житловий бу¬динок у с. Дмитрівка Талалаївського району Чернігівсь¬кої області на земельній ділянці 200 кв. м. На цій ді¬лянці розташовані: цегляний сарай, гараж, погріб, ко¬лодязь та огорожа. Інвентаризаційна оцінка — ... (... прописом) гривень.
2. Будинок, що продається, належить Продавцеві на підставі заповіту як спадків є майно, прийняте 8 лю¬того 1990 року, і проданий Покупцеві за ... (... пропи¬сом) гривень, які сплачені повністю Продавцеві під час підписання договору.
3. До укладання договору будинок, що продається, нікому не продавався і нікому іншому не належав.
4. Витрати у здійсненні цього договору сторони ви¬плачують порівну.
5. У користування Покупця переходять житловий будинок, сарай, гараж, погріб, колодязь і земельна ді¬лянка.

Договір складено у двох примірниках: один збері¬гається у державній конторі, а другий видано Покуп¬цеві.

(підпис)___________ Г. П. Бойко
(підпис)___________ В. Г. Охріменко
Увійти

Наша кнопка

Zagorodna
bigmir)net TOP 100