Авансовий договір

ДОГОВІР № ______

р. _________________ "____" __________________ 200__р.
Ми, що нижче підписалися громадяни _________________________:
1) ______________________________________________________________________;
2) ______________________________________________________________________;
3) ______________________________________________________________________;
4) ______________________________________________________________________;
(П. І. Б., паспортні дані, адреса реєстрації кожного)
іменовані надалі спільно «ПРОДАВЕЦЬ», і громадяни __________________________________:
1) ______________________________________________________________________;
2) ______________________________________________________________________;
3) ______________________________________________________________________;
4) ______________________________________________________________________;
(П. І. Б., паспортні дані, адреса реєстрації кожного)
іменовані надалі спільно «ПОКУПЕЦЬ», уклали цю Угоду про таке:

1. «ПРОДАВЕЦЬ» має намір передати «ПОКУПЦЕВІ» або третій особі за вказівкою «ПОКУПЦЯ» права власності на нерухоме майно, що називається надалі «НЕРУХОМІСТЬ», що знаходиться за юридичною адресою: __________________________________________________________________________
(Область, місто, вулиця, будинок, корпус, квартира)
і приналежне «ПРОДАВЦЮ» на підставі ______________________________________________________
(Вид і опис правовстановлюючих документів)

2. «ПОКУПЕЦЬ» має намір придбати у «ПРОДАВЦЯ» права власності на «НЕРУХОМІСТЬ», зазначену в пункті 1 цієї Угоди, в узгоджені між сторонами терміни та у відповідності з чинним законодавством.

3. У забезпечення взаємних зобов'язань щодо майбутнього відчуження прав власності на «НЕРУХОМІСТЬ» «ПОКУПЕЦЬ» передає «ПРОДАВЦЮ», а «ПРОДАВЕЦЬ» приймає від «ПОКУПЦЯ" аванс у розмірі: __________________________ гривень
(Цифрою)
(_______________________________________________________________________________________ Гривень),
(Прописом)
що становить еквівалент ___________________________ доларів США за курсом НБУ на день укладання
(Цифрою)
цієї Угоди.

4. Сторони ознайомлені з Цивільним кодексом України і зобов'язуються виконувати їх положення в частині взаємних зобов'язань, що випливають з пункту 3 цієї Угоди. У разі невиконання або неналежного виконання положень статей Цивільного кодексу України, зазначених вище, однією із сторін, інша сторона має право на відшкодування понесеного збитку відповідно до чинного законодавства.

5. Ця угода складена у простій письмовій формі, у двох рівнозначних примірниках, один з яких зберігається у «ПРОДАВЦЯ», другий - у «ПОКУПЦЯ», і вступає в силу в момент його підписання сторонами.

ДОГОВІР ПІДПИСАЛИ:

«ПРОДАВЕЦЬ» - спільно громадяни
1 )______________________________________________________________________
2 )______________________________________________________________________
3 )______________________________________________________________________
4 )______________________________________________________________________

«ПОКУПЕЦЬ» - спільно громадяни
1 )______________________________________________________________________
2 )______________________________________________________________________
3 )______________________________________________________________________
4 )______________________________________________________________________
(Прізвище, ім'я, по батькові, підпис власноручно)
Увійти

Наша кнопка

Zagorodna
bigmir)net TOP 100