Договор о порядке пользования жилым домом

Виды договоров на рынке недвижимости Украины: договоры купли-продажи-аренды недвижимости в Украине.
Д О Г О В І Р
про порядок користування жилим будинком між
учасниками сумісної часткової власності


Місто Київ,
двадцять дев`ятого січня тисяча дев`ятсот дев`яносто
дев`ятого року
Ми, що нижче підписалися, Мішин Григорій Прокопович, який
мешкає в м. Києві по вул. Волинській, 89, кв. 1, та Петренко Тарас
Якович, який мешкає в м. Києві по вул. Волинській, 89, кв. 2,
володіючи в рівних частинах жилим будинком, розташованим у м.
Києві по вул. Волинській, 89, належним нам на праві приватної
власності на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого
Дев`ятою київською державною нотаріальною конторою 19 серпня 1997
р. за реєстром N 405 та зареєстрованого у Київському міському бюро
технічної інвентаризації 25 серпня 1997 р. під N 402,
встановлюємо наступний порядок користування зазначеним жилим
будинком:
1. У користування Мішина Г.П. переходить частина будинку з
західної сторони, що складається з двох жилих кімнат, позначених
на плані цифрами 1-1, 1-2, та кухні 1-3, що знаходяться праворуч
від входу в будинок, а у користування Петренка Т.Я. переходить
частина будинку з південної сторони, що складається з двох кімнат,
позначених на плані цифрами 2-1, 2-2 та кухні 2-3, що знаходяться
ліворуч від входу в будинок. Коридором, позначеним на плані
цифрами 3-1, власники користуються спільно.
2. Кожний власник користується насадженнями, що примикають до
тієї частини будинку, яка перебуває в його користуванні.
3. Прибирання двору і тротуару, очистку дворової вбиральні зі
смітником власники роблять спільно.
4. Податки, страхові внески та інші платежі власники
сплачують порівну.
5. Цей договір складено в трьох примірниках, що мають
однакову юридичну силу, один з яких зберігається у справах Першої
київської державної нотаріальної контори, а інші видаються
сторонам.

Підписи сторін:
Войти

Наша кнопка

Zagorodna
bigmir)net TOP 100