Договор аренды жилого помещения 2

Виды договоров на рынке недвижимости Украины: договоры купли-продажи-аренды недвижимости в Украине.

Договір оренди жилого приміщення,
що належить громадянинові


Місто Київ,
п`ятого червня тисяча дев`ятсот дев`яносто дев`ятого року.
Ми, що нижче підписалися, Коваленко Галина Сергіївна, яка
мешкає в м. Києві по бульв. Шевченка, 22, кв. 68, та діє від імені
Головатого Миколи Петровича (далі - Наймодавець), який мешкає в
м. Києві по вул. Володимирській, 12, кв. 95, на підставі
доручення, посвідченого Шостою київською державною нотаріальною
конторою 4 березня 1998 р. за реєстром N 948, з однієї сторони, та
Іванченко Сергій Вікторович (далі - Наймач), який мешкає в
м. Василькові Київської області по вул. П. Запорожця, 125, з
другої сторони, уклали цей договір про нижчевикладене:

1. Наймодавець здав у найом Наймачу квартиру під N ______
(прописом), що знаходиться в будинку під N_____ (прописом) по вул.
Саксаганського в м. Києві.
Указана квартира належить Наймодавцю на праві приватної
власності на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого
Богатиренком В.П., приватним нотаріусом Київського міського
нотаріального округу, 13 квітня 1997 р. за реєстром N 456.
2. Вказана квартира загальною площею 69 (шістдесят дев`ять)
кв. м складається з двох кімнат жилою площею 42 (сорок два) кв. м.
3. Квартира здається в найом для використання її Наймачем
виключно для житлових потреб.
4. Квартира здається в найом строком на два роки з _________
1999 р. до ______ 2001 р.
5. Сторони домовились про те, що розмір щомісячної плати за
цим договором становить 165 (сто шістдесят п`ять) грн. При цьому
загальна сума орендної плати за період дії цього договору складає
3960 (три тисячі дев`ятсот шістдесят) грн.
6. Наймач зобов`язується:
утримувати найману квартиру в належному стані, не допускати
переобладнання;
здійснювати поточний ремонт за рахунок власних коштів з
попереднім узгодженням цього питання з Наймодавцем;
не пізніше 25 числа поточного місяця сплачувати Наймодавцю
орендну плату за користування приміщенням у розмірі 165 (сто
шістдесяти п`яти) грн. готівкою;
здати квартиру Наймодавцю після закінчення строку дії цього
договору у технічно справному стані.
7. Наймодавець зобов`язується:
надавати можливість Наймачу вільно і без будь-яких перешкод
користуватися зданим в найом приміщенням з дотриманням цього
договору;
приймати від Наймача плату в строки і на умовах, визначених
цим договором;
сплачувати у встановлені чинним законодавством строки
квартирну плату, комунальні платежі, а також плату за користування
телефонним зв`язком і електроенергією;
не змінювати умов договору; будь-які зміни умов договору
( сума плати, строк її сплати тощо) можуть мати місце лише за
письмовою згодою на це Наймача;
у разі капітального ремонту квартири (будинку) в межах дії і
договору забезпечити Наймача іншим рівноцінним приміщенням.
8. Цей договір може бути достроково розірвано:

на вимогу Наймача - у будь-який час;

у встановленому чинним законодавством порядку на вимогу
Наймодавця - в разі порушення Наймачем умов договору найму чи у
випадках, передбачених ст. 168 Житлового кодексу;
за згодою сторін - у будь-який час за умови письмового
оформлення угоди про розірвання договору.
9. Сторони домовились про те, що переважне право
переукладання договору найму після спливу строку дії цього
договору належить Наймачу. Договір набуває чинності з моменту його
підписання сторонами.
10. Усі витрати, пов`язані з нотаріальним оформленням цього
договору, сплачує Наймач.
11. Нам, представникові Наймодавця та Наймачу, попередньо
роз`яснено нотаріусом зміст статей 158, 168-170 Житлового кодексу
України.
12. Цей договір складено у трьох примірниках, що мають
однакову юридичну силу, один з яких зберігається у справах
нотаріуса (назва органу нотаріату), а інші видаються сторонам.

Підписи сторін:

Войти

Наша кнопка

Zagorodna
bigmir)net TOP 100